Litteratur

"50 år på Kongevejen" 
Geelsgårdskolens Jubilæumsskrift.
Eksemplar kan rekvireres ved at kontakte Geelsgårdskolens administration/sekretær Bente Kampner.
- om Geelsgårdskolens lange historie og nuværende praksis.

​Om pædagogikker

"PETÖ - PÆDAGOGIKKEN I FOKUS" (81 sider)
Udgivet af Videncenter for Bevægelseshandicap i 1997
- en præsentation af metoder, erfaringer og resultater af arbejdet med Petö-pædagogik i Danmark. Bogen baserer sig på interviews med medarbejdere og med forældre til elever på Geelsgårdskolen.

"MOVE i praksis" (63 sider)
Udgivet af Videnscenter for Bevægelseshandicap i 2001
- erfaringer med MOVE-programmet, der er et værktøj til integreret tværfagligt arbejde med motorisk læring for børn med funktionsnedsættelser. Bogen baserer sig på interviews med medarbejdere og med forældre til elever på Geelsgårdskolen.

Om børneneuropsykologi

Mel Levine
"At kunne præstere - når barnet ikke slår til i skolen" (295 sider)
Dansk Psykologisk Forlag 2005
- en let tilgængelig bog, der ud fra historier om forskellige børn med forskellige problemer giver mange gode råd til, hvordan man afhjælper problemerne. God til både forældre og professionelle.

Mel Levine
"Børn med alle slags hjerner - alle kan lære" (212 sider)
Dansk Psykologisk Forlag 2005
- en meget let tilgængelig bog, der er bygget op omkring børn med forskellige problemer, f.eks hukommelsesproblemer. Kan læses af alle. Kender man i forvejen til området, er der ikke noget nyt at hente i denne bog.

Anagen Trillingsgaard m.fl.
"Børn, der er anderledes - hjernes betydning for barnets udvikling" (293 sider)
Gyldendals Akademiske Bogklubber 2004
- en antologi af forskellige forfattere, der skriver om forskelligartede børneneuropsykologiske funktionsnedsættelser, såsom sprogforstyrrelser, autisme, epilepsi, motoriske funktionsnedsættelser m.m. Kan læses af både fagfolk og forældre, men er mere teoretisk end Mel Levines bøger.

Susanne Freltofte
"Udviklingsmuligheder for børn med erhvervede hjerneskader - neuropædagogik" (191 sider)
Forlaget Borgen 1991
- en god introduktion til neuropsykologi og neuropædagogik. kan læses af alle uden forkundskaber.

Anders Gade
"Hjerneprocesser" (526 sider)
Forlaget Frydenlund 1997
- denne bog giver en grundig og omfattende indføring i neuropsykologi og kognition. En kompakt bog og mest for fagfolk.

​Om kommunikation og samspil

D. R Beukelman & Mirenda P.
"Argumentativ and alternative communication. Supporting children and adults with complex communications needs".
Forlaget Brooks Publishing 2005
- en bog der beskriver hvad alternativ og støttende kommunikation er. Til hvem og hvordan støtten gives. Den beskriver holdninger til brug af alternativ og støttende kommunikation.

P. Lorentzen
"Uvanlige barns språk"
Oslo, Universitetesforlaget 2001
- en bog der på fornemste vise beskriver det dialogiske rum, og dialogens betydning for udvikling af kommunikation og sprog.

P. Lorentzen
"Fra tilskuer til deltager - samhandling og kommunika- sjon med voksne udviklingshæmmede"
Oslo, Universitetsforlaget 2003
- en bog der på fornemste vis beskriver dialogens betydning for en persons dannelse, brug af kommunikative midler m.v.

J. Pepper og E. Weitzman
"To skal der til - sprog og tale. En praktisk vej​ledning  til forældre til børn med forsinket sprogudvikling"
Materialecenteret, 2007
- en utrolig god bog - også til professionelle - der forklarer og guider i forhold til, hvordan kommunikationen styrkes og videreudvikles for personer med funktionsnedsættelser af forskellig art.

S. von Tetzchner & H. Martinsen
"Alternativ og supplerende kommunikasjon: en innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpe- midler for mennesker med språk- og kommunikasjons- vansker"
Oslo, Gyldendal Akademisk 2002
- en rigtig god bog, der beskriver, hvad alternativ og støttende kommunikation er, hvordan man etablerer et kommunikativt miljø til personer, der har en funktionsnedsættelse, hvilke hensyn der skal tages, og hvordan det pædagogiske personale skal fungere som rollemodel for personer med en funktionsnedsættelse m.v.

Vivi Andersen
Afdelingsleder Spor 3 på Geelsgårdskolen
"Tegnstøttet Kommunikation"
- en bog til pædagogstuderende om kommunikation i det specialpædagogiske arbejde.

Om medfødt døvblindhed

M. Janssen & I. Rødbroe
"Kommunikation og medfødt døvblindhed - kontakt og samspil"
Materialecenteret 2007
- en bog der beskriver hvad funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed er, beskrivelse af population, hvilke områder der er vigtige, karakteristiske træk ved personer med medfødt døvblindhed, døvblindehistorien m.v.

M. Jansson & I. Rødbroe
"Medfødt døvblindhed og de grundlæggende principper for intervention"
Materialecenteret 2007
- en bog om samspil - og om det fælles tredje. Om hvordan man er en god partner, om døvblindes anderledes måde at kommunikere på, hvordan man anerkender og bekræfter et udspil fra døvblinde m.v.​

Redaktør