​​​​​

Spor og elever

​For at sikre gode udviklingsbetingelser er vores elever fordelt på Sp​or 1, 2, 3 og 4. Hvert Spor er målrettet bestemte funktionsnedsættelser, og er "en lille skole" i den store skole, med eget personale, lokaler, specialudviklede ​pæd​agogikker og fritidstilbud.
Derudover kan elever og medarbejdere frit trække på "den store skoles" mangeartede kapaciteter og faciliteter.

Fordele ved sporinddelingen

 • Sporinddelingen er med til at sikre et trygt og overskueligt miljø for eleverne.
 • Medarbejderne tilegner sig specialiseret erfaring til gavn for den enkelte elev
 • Hvert Spor har en eller flere daglige ledere, som i samarbejde med medarbejderne sørger for, at al efteruddannelse er målrettet sporets elever.

Spor 1 :

 • Elever med motoriske funktionsnedsættelser, primært CP, kombineret med specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder.
 • Elever med muskelsvind.
 • Elever med rygmarvsbrok.
 • Elever med Louis-Bar syndrom.

Spor 2 :

 • Elever med multiple funktionsnedsættelser og uden et funktionelt talesprog.
 • Elever med CP og generelle indlæringsvanskeligheder.

Spor 3:

 • Elever med medfødt døvblindhed/syns- og hørehæmmede.
 • Elever med charge syndrom.
 • Elever med erhvervet døvblindhed/syns- og hørehæmmede.
 • Elever der er døve/hørehæmmede med problemer indenfor ADHD​ og autisme spektrum forstyrrelser, cerebral parese m.v.
 • Elever der har brug for særlig skærmet skolegang

​Spor 4:

 • Elever med problemer indenfor autisme spektrum,  ​ADHD,  opmærsomhedsforstyrrelser og en blanding af flere diagnoser.​
​Elevgrupper som kan gå på alle fire Spor, afhængig af graden af funktionsnedsættelse:
 • Elever med erhvervet hjerneskade.
 • Elever med funktionsnedsættelser uden specifik diagnose. 
 • Elever med Spielmeyer-Vogt syndrom.
 • Elever med sjældne handicaps.
 • Elever med progredierende lidelser.
 • Elever med CVI.
 • Elever med særlige syndromer som: Angelman, Hunter, Down m.v. 

STU (særligt tilrettelagt undervisning):

 • Uddannelsen har som formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse
 • Uddannelsen modtager elever udefra såvel som fra alle spor 

Fritids​tilbud

Alle afdelinger har fritidstilbud.

Landsdelsdækkende

Geelsgårdskolen dækker samtlige kommuner i Region Hovedstaden, kommuner i landsdelen og Region Sjælland.​

Redaktør