Om skolen

​Skolens kerneydelse er skolegang og fritidstilbud fra 0. til 10. klasse til elever med fysiske- og multiple funktionsnedsættelser, døvblindhed, ADHD eller autismespektrumforstyrrelser. Vi har også ungdoms- og voksentilbud (undervisning, fritidstilbud og heldagstilbud), bo- og aflastning for elever samt tilkøb af vedligeholdende træning. 

Geelsgårdskolen har driftsoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Vi arbejder efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 om åben døgninstitution og  § 107 om midlertidigt botilbud. 

Besøg på skolen 

Samarbejdspartenre og forældre er meget velkomne til at besøge skolen og få en rundvisning og mere information om skolens tilbud, værdier, pædagogikker, faciliteter m.v. 

​Kontakt skoleleder Ole Nissen på tlf. 4511 4004 eller ole.nissen@regionh.dk  eller souschef Rasmus Rubæk på tlf. 45114003 eller rasmus.rubaek@regionh.dk​

Informationsmateriale

Ønskes informationsmateriale om Geelsgårdskolen tilsendt - kontakt venligst sekretær Annette Groth Christensen - tlf. 4511 4006 eller på e-mail: Annette.Christensen.02@regionh.dk​Redaktør