Takster

​​​​​​​

​​Folkeskoleo​​​mrådet:

Takst​ pr. dag (2021)

​​Undervisni​​ng:​​


Undervisning lav takst - elever med mindre eller intet plejebehov og mindre behov i forhold til regulering af adfærd/samspil

​1.222

Undervisning mellem takst - elever med moderat plejebehov og/eller et moderat behov i forhold til regulering af adfærd/samspil

​1.335

​Undervisning høj takst - elever med særlige behov i forhold til pleje/somatiske forhold og/eller særlige behov i forhold til regulering af adfærd/samspil og/eller tilsynsbehov

1.998

​​Fritid:​​​


Fritid lav takst - elever med mindre eller intet plejebehov og mindre behov i forhold til regulering af adfærd/samspil

​939

Fritid mellem takst - elever med moderat plejebehov og/eller et moderat behov i forhold til regulering af adfærd/samspil

​1.023

Fritid høj takst - elever med særlige behov i forhold til pleje/somatiske forhold og/eller særlige behov i forhold til regulering af adfærd/samspil og/eller tilsynsbehov

​1.468

​​​Ungdomso​​mdet:​


​Undervisning​:​

​​
​Særligt tilrettelagt ungdomstilbud (STU) mellem takst - elever med moderat plejebehov og/eller et moderat behov i forhold til regulering af adfærd/samspil
​1.690
​Særligt tilrettelagt ungdomstilbud (STU) høj takst - elever med særlige behov i forhold til pleje/somatiske forhold og/eller særlige behov i forhold til regulering af adfærd/samspil og/eller tilsynsbehov
​2.457
Fritid (STU) mellem takst - elever med moderat plejebehov og/eller et moderat behov i forhold til regulering af adfærd/samspil
​881
Fritid (STU) høj takst - elever med særlige behov i forhold til pleje/somatiske forhold og/eller særlige behov i forhold til regulering af adfærd/samspil og/eller tilsynsbehov
​1.382

​​​Bo- ​aflastningstilbud:


Døgn- og aflastningstilbud for børn og unge uden plejebehov - lav takst

3.662

​Døgn- og aflastningstilbud for børn og unge med lavt plejebehov - mellem takst

​4.169

Døgn- og aflastningstilbud for børn og unge med særlige behov herunder tilsynsbehov - høj takst

5.782

​Døgn- og aflastningstilbud  for børn og unge med behov for fuld individuel voksenstøtte i dag- og aftentimer. Der er en fælles nattevagt
​8.550

​​​Øvrige:​

​Tilkøb af vedligeholdelsestræning (*)​299
​​

(*)Takster oplyse​s altid som en dagstakst baseret på 365 dage om året, og taksten for tilkøb af vedligeholdelsestræni​ng er derfor oplyst til 299 kr., hvilket ikke skal opfattes som en timepris. Den månedlige opkrævning beregnes således:

Antal dage i opkrævningsmåned * dagstakst *​ 2/5 (2 timer om ugen) - afhængig af antal dage i den givne måned vil opkrævningen således lyde på ca. 3.600 kr. (30 * 299​ * 2/5)

Spørgsmål vedr. takster - kontakt Lisa Terkelsen - tlf. 4511 4002 - eller​ Lisa.Terkelsen@regionh.dk


Redaktør