Fritid

Efter endt undervisning har​ eleverne mulighed for at deltage i fritidstilbuddet.

Pædagogerne og medhjælperne fra skoledelen er de gennemgående personer, som fortsætter de individuelt tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, hvor struktur ligeledes er det bærende for de sociale aktiviteter. Som udgangspunkt er eleverne i samme lokaler, som de har været i undervisningen i løbet af dagen, så rammerne er kendte, og eleven ikke oplever et skift. Det er også de samme pædagogikker, metoder og kommunikationssystemer fra skoledelen, der benyttes i fritidstilbuddet.

Det er alt sammen en del af helhedstilbuddet - og sikrer en tryg og genkendelig ramme for dagen.

Aktiviteterne planlægges, så eleverne både præsenteres for sociale aktiviteter som boldspil, musik, bagning, leg i haven, struktureret leg osv., men også har mulighed for at følge elevernes initiativer til aktiviteter og socialt samspil. I perioder arbejdes der med længere projekter f.eks. om årstider eller sanser.

Udvikling af det sociale fællesskab eleverne imellem vægtes højt.

Dagen slutter, og eleverne afhentes med HB-Care, kl. 14.40, 15:40 eller 16.50

Ferier

I skoleferier er aktiviteterne ofte emnebaserede blandt andet med ture ud af huset og udendørsaktiviteter i haven, med samme struktur og forudsigelighed, som eleverne oplever i skoleugerne.

Den første uge af skolesommerferien tager nogle elever på koloni, mens andre elever har en alternativ uge på Geelsgårdskolen alt efter individuelle behov.

Redaktør