Skole

​Eleverne på Spor 4 er i alderen 6 til 18 år.

Undervisning

Undervisningen er som udgangspunkt ikke fagdelt. Aktiviteterne i undervisningen er individuelt tilrettelagt, ofte emnebaseret og i overensstemmelse med folkeskolens læseplaner og færdighedsmål/vidensmål under hensyntagen til elevens kognitive niveau. Alle elever har kreative fag, så som billedkunst, musik, idræt og drama. 

Vi anvender totalkommunikation som f.eks. konkreter, rekvisitter, symboler, ordkort og Tegn til Tale. På Spor 4 er flere elever uden et funktionelt talesprog (nogle elever kan kommunikere med et begrænset antal ord), og derfor er kommunikationshjælpemidler som Tegn til Tale, PCS symboler, talemaskiner og 0-1 kontakter en fast del af den almene kommunikation og undervisning. 

Undervisningen skal styrke elevernes fornemmelse af medbestemmelse, medansvar, livsduelighed og erkendelse af omverdenen. 
Redaktør