Fritid Spor 2

Når skoledagen slutter har eleverne mulighed for at deltage i fritidstilbuddet.

​De pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har taget del i undervisningen, fortsætter det pædagogiske arbejde i fritidstilbuddet, når eleverne er færdige med dagens undervisning.  Vi har et helh​edstilbud, der sikrer en tryg og genkendelig ramme for hele dagen.

Indholdet i fritidstilbuddet på Spor 2 er tematisk og planlagt således, at vi på faste dage gør bestemte ting - såsom ​afspænding og udstræk,​ højtlæsning, leg, udeliv, socialt samvær, sang og musik, udklædning og mad fra andre lande.
Eleverne er almindeligvis opdelt i mindre grupper afhængig af elevens alder eller interesser.  På det enkelte Spor tages der i planlægningen hensyn til elevernes individuelle kompetencer og potentialer.

Når dagen slutter kan eleverne afhentes af HB-Care.

Sommerkoloni​​​

Hver sommer er der en 5-dages koloni for alle elever tilmeldt fritidstilbuddet.  

Redaktør