Mellemste

​Mellemstegruppen på Spor 2 består af ​elever fra 4.-7 klassetrin.

Undervisning

Vi har emnebaseret undervisning, der tilgodeser folkeskolens fag og er inspireret af verden omkring os. Et emne kan f.eks.​ være årstider, skoven, farver og traditioner.

Undervisningen er differentieret og individuel tilpasset, så den tilgodeser den enkelte elevs kompetencer og potentialer. I forbindelse med undervisningen har vi fokus på afveksling i sidde-, stå- og arbejdsstillinger, og eleverne hjælpes derfor fra f.eks. kørestol til arbejdsstol flere gange i løbet af dagen.

​Stimuli af sanserne er en vigtig og integreret del af emneundervisningen og indeholder altid både det meget konkrete og refererende og det abstrakte. 
​På Spor 2 er eleverne uden et funktionelt talesprog (nogle elever kan kommunikere med et begrænset antal ord), og derfor er kommunikationshjælpemidler som ​Tegn til Tale, PCS symboler, talemaskiner og 0-1 kontakter en fast del af den almene kommunikation og undervisning.

Kropsbevidsthed

Vi stræber efter, at eleven oplever kropsbevidsthed og får en tydelig fornemmelse for egen og andres kropslighed. Her er det pædagogiske og motoriske redskab MOVE en vigtig del af dagligdagen. 
Stimuli af krop og sanser kan eksempelvis være leg med vand eller madlavning, men kan også være børstestimuli - d.v.s. huden gnides med en blød svamp eller børste, for at stimulere blodcirkulationen og give kropsfornemmelse.


Redaktør