Yngste

​Yngstegruppen på Spor 2 består af elever fra 0. - 3. klassetrin.

Undervisning

Undervisningen er fagdelt med udgangspunkt i temaer ​så som farver, tal, årstider og traditioner. Vi udarbejder hæfter, plancher, rekvisitter, som er tilpasset elevens sansning, kompetencer og potentialer.
Undervisningen skal styrke elevernes livsduelighed og erkendelse af omverdenen. Vi bruger totalkommunikation som f.eks. konkreter, rekvisitter, symboler, ordkort og Tegn til Tale. Vi tager udgangspunkt i folkeskolens fag, som vi laver til emner. Vi arbejder meget med kreative fag, så som billedkunst, musik, idræt og drama.

Stimuli af sanserne er en vigtig og integreret del af emneundervisningen og indeholder altid både det meget konkrete og refererende og det abstrakte. 
På Spor 2 er eleverne uden et funktionelt talesprog (nogle elever kan kommunikere med et begrænset antal ord), og derfor er kommunikationshjælpemidler som ​Tegn til Tale, PCS symboler, talemaskiner og 0-1 kontakter en fast del af den almene kommunikation og undervisning.

​​
Redaktør