Spor 3


På Spor 3 har vi et skole- og fritidstilbud fra 0. til 10. klasse og derudover et tilbud om at bo på skolen​ samt aflastningstilbud​. Vi ser r​elationen og dialogen, som det væsentligste i mødet med eleven. Udgangspunktet er d​en måde eleverne kommunikerer på, og medarbejdernes vigtigste opgave er at støtte eleven i nye udtryksmåder, både kommunikativt og læringsmæssigt. De o​mgivende voksne og de fysiske rammer skal være velkendte, så eleven føler sig tryg og derigennem får mod på at tag​e del i livet. Det handler om komplementaritet - at indgå i dialog, og sammen skabe en fælles mening.