Fritid

Når skolen​ slutter har eleverne mulighed for at deltage i fritidstilbuddet.

De pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har taget del i undervisningen, fortsætter det pædagogiske arbejde i fritidstilbuddet, når eleverne er færdige med dagens undervisning.  Det er også de samme pædagogikker, metoder og kommunikationssystemer fra skoledelen, der benyttes i fritidstilbuddet.
Det er alt sammen en del af helhedstilbuddet - og sikrer en tryg og genkendelig ramme for dagen.

Indholdet i fritidstilbuddet på Spor 3 er tematisk, og planlagt således, at vi på faste dage gør bestemte ting - såsom gymnastik, fodbold, højtlæsning, leg, udeliv, socialt samvær, sang og musik, udklædning og mad fra andre lande.
Eleverne er almindeligvis opdelt i grupper afhængig af alder eller interesser. 
På det enkelte Spor tages der i planlægningen hensyn til elevernes funktionsnedsættelse, niveau, særlige behov m.v.

Dagen slutter, og eleverne afhentes med HB-Care, kl. 14.40, 15:40 eller 16.5​0

Sommerkoloni

Hver sommer er der en 5-dages koloni for alle elever tilmeldt fritidstilbuddet.  


Redaktør