Skoleelever Spor 3

​Eleverne på Spor 3 er i alderen 6 til 18 år.

En ny dag

Vi begynder dagen forskelligt afhængigt af elevernes behov. Første modul kan indeholde morgensamling med sang, bevægelse og læsning af kontaktbøger.

Fag og undervisning

I andet modul arbejder vi individuelt emnebaseret, og emnerne tilgodeser almindelige fag som hjemkundskab, natur og teknik, billedkunst, dansk og matematik m.m. Social træning indgår også som en vigtig del af undervisningen.

Det sociale samvær

Mellem 11.40 og 12.00 spiser vi frokost i fællesrummet.
Fra 12.00 til 13.00 er der pause og fælles aktiviteter.
Fra 13.00 til 14.2​0 arbejdes der ofte ud fra et fælles tema. Det primære er her at støtte eleverne i socialt samvær gennem forskellige aktiviteter.
14.40 tager de første elever afsted med HB-Care.

Eftermiddagen

For elever i fritidstilbuddet laver vi forskellige ting, såsom bål i tipien i haven, som vi bruger hele året, ture i skoven og fredagsfest. Endvidere vil emner, der er arbejdet med i undervisningen, kunne indgå i fritidstilbuddet.
Tilbuddene i ferierne er temabaserede og kan minde om tilbuddene i fritidstilbuddet. Dog strækker temaerne sig over en længere periode og har eksempelvis fokus på det sansemæssige og kreative. 

Klokken 16.50 hentes eleverne.


Redaktør