​​

C-klasserne

Eleverne i C-klasserne er børn med sjældne handicaps, medfødt døvblindhed og medfødte hjerneskader. Elev​erne har alle kognitive og sansemæssige forstyrrelser og har ikke et konventionelt talesprog. 

Kendetegnene for specialundervisningen i C-klasserne

Eleverne har stort behov for hjælp til at udvikle deres kommunikative og sociale kompetencer. Derfor benyttes mange forskellige sprogkoder og hjælpemidler. Alt efter forudsætninger bruges tale, tegnstøttende kommunikation, PCS symboler, konkreter, IPad, Roll Talk m.m.

Vores tilpasning til eleverne kommer til udtryk ved, at afdelingerne bærer præg af struktur, forudsigelighed og genkendelighed. I elevernes klasselokale støttes strukturen op med skemaer udformet til den enkelte elev (Fx med tekst, PCS symboler, fotos og/eller konkreter). Hver elev har sit eget skema for dagen, der både fortæller hvornår der holdes pause, og hvornår der laves fagligt arbejde. Vi arbejder med gentagelser og rutiner, da det for mange af eleverne er en god måde at lære nyt på, mens der samtidig ligger en stor tryghed i forudsigelighed. De forskellige lokalers indretning er tilpasset eleverne fx er fælleslokalerne enkle i deres udtryk, for at begrænse stimuli, så det er aktiviteten i rummet som er ”styrende”. Eleverne har deres eget klasselokale, der er indrettet efter den enkeltes behov. Der er indrettet fælles lokaler til fx morgensamling, pauser, spisning, leg/aktiviteter m.m..

Sociale relationer

Når eleverne indgår i fælles aktiviteter og samvær sker dette i etablerede og strukturerede situationer, hvor den enkelte aktivitet/sociale situation er tilpasset elevens specifikke niveau og behov.

Personale

Fælles for alle elever er, at der er tilknyttet et fast team af personale, en lærer, en pædagog og en til to pædagogiske medhjælpere. Dette giver personalet en unik mulighed for at få et indgående kendskab til den enkelte elev, og er samtidig meget trygt for eleverne. Nærvær, tryghed og tætte relationer til personalet er for eleverne alfa og omega i forhold til trivsel og læring.


Læs også om Døvblindeafdelingen, som er en afdeling med børn der har medfødt døvblindhed, sensoriske sensible, syns og/eller hørehæmmende, motoriske vanskeligheder mm.

Redaktør