​​

Døvblindeafdelingen

Eleverne i Døvblindeafdelingen er elever med medfødt døvblindhed, sensoriske ​sensible, syns- og/eller hørehæmmede, motoriske vanskeligheder mm.
Alle har brug for denne særlige pædagogiske tilgang.​
Medfødt døvblindhed er et dobbelt sansetab, som giver store kommunikations problemer. Kommunikationsformen og indlæringsstilen hos døvblinde gør, at tilegnelsen af nye færdigheder og gøremål tager tid. Afkodning og opfattelse har længere vej til forståelsen, når informationerne, kommunikationen skal gennem kroppen og omsættes taktilt – altså gennem følesansen. Døvblindehed er karakteriseret ved, at man har både syns- og hørenedsættelser i så alvorlig en grad, at man ikke kan kompensere for den ene manglende sans med den anden. Derfor baserer specialundervisningen sig på elevernes anderledes måde at kommunikere og tage initiativ på.

Kendetegnene for specialundervisningen i Døvblindeafdelingen:

Døvblinde er afhængige af, at have en ”partner” for at kommunikere. I kommunikationen med døvblinde er ”partneren” kanalen til omverdenen. Partneren skal med ”egen” krop og med udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og ønsker til kommunikationen taktilt formidle omverdenens objekter, information, følelser, fysiske miljø og praktiske gøremål.  Det betyder, at medarbejderne har tilegnet sig de nødvendige kendskaber, værktøjer og metoder, så den dobbelte formidling – både udefra og indad til eleven, men også indefra eleven og udadtil til omverdenen.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt, bygget op om den taktile- og sansemæssige tilgang. Eleverne er opdelt i mindre grupper, hvor hver elev har sin egen arbejdsplads, indrettet så den tilgodeser den enkelte elevs behov. Der er indrettet lokaler til fælles morgensamling, spisning, pauser, motoriske- og k​re​ative udfoldelser m.m.

Når eleverne indgår i fælles aktiviteter og samvær, sker det i etablerede og strukturerede situationer. Vi lægger vægt på, at eleverne oplever tydelige og genkendelig struktur, trygge rammer og gentagelser.
Redaktør