Specialundervisning

​Geelsgårdskolen har ansvaret for, at eleven udvikler sine intellektuelle, sociale, kommunikative og​ motoriske potentialer. ​​​​Specialundervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. ​​Der udarbejdes individuelle årsplaner, og vi udarbejder individuelle handleplaner for hver enkelt elev. ​​​Specialundervisningens hensigt er: at realisere de delmål, som er beskrevet i den individuelle elevplan og at tilgodese folkeskolens fag og disses mål. ​