Aktivitets- og samværstilbud

​Aktivitets- og samværstilbuddet på Geelsgårdskolen er et tilbud efter afsluttet STU-uddannelse eller voksenundervisning - jf. Servicelovens § 104.​

Geelsgårdskolen arbejder med målgruppen med henblik på at opretholde eller forbedre den unges livsvilkår, herunder opretholdelse af personlige færdigheder og skabe grundlag for øget livskvalitet.

Ydelsen på Geelsgårdskolen er baseret på en helhedsorienteret tværfaglig indsats, involverende pædagoger, ergo- og fysioterapeuter og talepædagog. Der arbejdes på at sikre, at den unges individuelle behov tilgodeses i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.

Vigtige nøgleord er: livsglæde, personlig udvikling, kropsudfoldelse, fællesskab og psykisk og fysisk velvære.

Fokusområder:

 • Den unge føler sig som en del af et fællesskab.
 • Den unge oplever aktivitet som en del af livet.
 • Den unge får mulighed for at skabe relationer til ligestillede borgere og oplever tryghed i en genkendelig og forudsigelig hverdag.
 • Støtte den unge i udvikling af identitet.
 • Gennem meningsfuld aktivitet og socialt samvær at motivere og opfordre den unge til optimal inklusion i det almindelige fællesskab.
 • Der tilbydes aktiviteter der tilrettelægges efter den unges individuelle evner og behov.
 • Kommunikation - brug af Ipad, pc, rolltalk etc.​​

Følgende aktiviteter kan indgå:

 • Fysiske aktiviteter som svømning, løb på atletikbane, cykle, gå i gangvogn osv.
 • Madlavning
 • Udeliv
 • Cafebesøg
 • Botræning

Redaktør