Fritid - ungdom og voksen

​STU-ungdomstilbuddet og voksenundervisningen slutter senest klokken 14.20. Herefter har den unge mulighed for at deltage i fritidstilbuddet

​​

De pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har taget del i undervisningen, fortsætter det pædagogiske arbejde i fritidstilbud​det, når den unge er færdige med dagens undervisning.  Det er også de samme pædagogikker, metoder og kommunikationssystemer fra skoledelen, der benyttes i fritidstilbuddet.
Det er alt sammen en del af helhedstilbuddet - og sikrer en tryg og genkendelig ramme for dagen.

Indholdet i fritidstilbuddet er tematisk, og planlagt således at vi på faste dage gør bestemte ting - såsom gymnastik, udeliv, socialt samvær etc.

Eleverne afhentes med HB-Care, kl. 14.40 eller 16.50.Redaktør