Ungdoms- og voksentilbud


Geelsgårdsko​len tilbyder ungdomstilbud (STU), specialundervisning for voksne, fritidstilbud og​ heldags aktivitets- og samværstilbud.

Målgruppe for ungdoms- og voksentilbud

Vi tilbyder et STU-ungdomstilbud eller voksenuddannelse til såvel elever, der har afsluttet folkeskolen fra​ Geelsgårdskolen, som fra andre skoler. 

På siden om målgrupper kan du læse en grundig beskrivelse af målgrupperne for eleverne på Geelsgårdskolen opdelt efter børn fra 6 til 18 år og ungdoms- og voksenelever.