Ungdoms- og voksentilbud


Geelsgårdsko​len tilbyder ungdomstilbud (STU), specialundervisning for voksne, fritidstilbud og​ heldags aktivitets- og samværstilbud. Vi tilbyder et STU-ungdomstilbud eller voksenuddannelse til såvel elever, der har afsluttet folkeskolen fra​ Geelsgårdskolen, som fra andre skoler.