Specialundervisning for voksne

​Efter at have afsluttet den 3 årige STU uddannelse, er det muligt at søge om et 2 årigt voksenundervisningstilbud  - jf Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne.

Helhedstilbud

Dette tilbud er ikke i sig selv fagopdelt, men tilrettelægges helt efter den enkelte elevs behov, ressourcer, interesser og funktionsvilkår.  Eleven skal tilegne sig personlige og faglige kompetencer og færdigheder, der kan øge selvstændigheden og livskvaliteten for eleven i voksenlivet.
Beskrivelse af indholdet i voksenundervisningen:
Følgende elementer kan indgå i tilbuddet:
 • Ungdomsrelaterede emner/voksenliv (herunder ungdoms- og handicapidentitet)
 • Kommunikation/tegn
 • IT-undervisning (dels som kommunikationsredskab og dels som fritidsaktivitet)
 • Kreative aktiviteter
 • Fysiske aktiviteter herunder svømning

Pædagogikker

Totalkommunikation, miljøorienteret pædagogik og neuropædagogik er de primære tilgange til eleven. 

Fokusområder kan være:

 • At tilegne sig viden, indsigt og erfaringer.
 • At udvide sine muligheder for medleven og medbestemmelse i dagligdagen på det kommunikative, sociale og personlige plan.
 • At tilegne sig almen dannelse.
 • At øge sin livskvalitet og sit livsmod.
 • At udvikle selvværd, selvtillid og selvstændighed.   
 • Voksenundervisningen på Geelsgårdskolen -  kan bedst sammenlignes med et højskoleophold, idet elevens interesser og sociale behov er i centrum. 
Redaktør