En dag i STU

Dagen er præget af et helhedssyn og pædagoger og medhjælpere er til stede gennem hele dagen. Vi opfatter hele dagen som led i din undervisning og udvikling. Vi arbejder ud fra vores årshjul, som består af forskellige emner og temaer og du støttes i at deltage i forpligtende fællesskaber i løbet af dagen eller ugen.

En dag på STU kan se ud som følger: 

Ankomst til skolen kl. 8.10. Undervisningen begynder kl. 8.30.

  • Morgensamling i grupper
  • Undervisning individuelt eller i grupper ud fra årshjulets emne
  • Frokost– fælles i gruppen eller individuelt
  • Frokostpause i grupper. Nogle elever har brug for en stille pause, andre kan have brug for at holde pause aktivt
  • Undervisningen fortsætter som ovenfor
  • Kl. 14.20 slutter dagen for de elever, der ikke har fritidstilbud. 
  • Fritidstilbuddet byder på afvekslende indhold, f.eks. ture, fod-/håndbad... Hver eftermiddag tilbydes et mellemmåltid. For elever med fritidstilbud slutter dagen enten kl.15.30 eller kl.16.30.

    Udover frokostpausen indlægges der naturligvis pauser i løbet af dagen efter den enkeltes behov.
Redaktør