En dag i STU

​Dagen er præget af et helhedssyn, og lærere, pædagoger og medhjælpere er til stede gennem hele dagen. Vi opfatter hele dagen som led i elevens undervisning og udvikling. Vi vægter den sociale læring højt – måden vi hilser på hinanden på, når vi mødes – hvordan vi sidder sammen ved et frokostbord – måden vi taler med hinanden på - osv. De elever, der har brug for støtte til at danne relationer, hjælper vi, i det omfang det er nødvendigt.

​En dag på STU kan se ud som følger:

  • Ankomst til skolen kl. 8:10. Undervisningen begynder kl. 8:30.
  • Morgensamling i grupperne: nyheder, vejr, dagens program.
  • Undervisning individuelt eller i grupper ud fra individuelle emner eller fælles temaer som f.eks. udeliv, billedkunst, svømning, livshistorie.
  • Frokost (inkl. borddækning, oprydning mv.) – fælles i gruppen eller individuelt
  • Undervisningen fortsætter som ovenfor. Af yderligere emner kan f.eks. nævnes: motoriske og sansemotoriske stimuli, økonomi, musik, madlavning, ungdomsliv.
  • Kl. 14:20 slutter dagen for de elever, der ikke har fritidstilbud. 
  • Fritidstilbuddet byder på afvekslende indhold, f.eks. ture, fod-/håndbad, film, bålaktivitet i tipien. Hver eftermiddag tilbydes et mellemmåltid. For elever med fritidstilbud slutter dagen kl.16:30.
​Udover frokostpausen indlægges der naturligvis pauser i løbet af dagen efter den enkeltes behov. Pausernes indhold kan bestå i hvile og afslapning, spil på IPad og PC, lytte til musik, kigge i ugeblade mv.

Redaktør