​​

Fysio- og ergoterapi i STU

​Afhængig af den enkelte elev eller unges behov kan træningen enten være integreret i undervisningen eller specifikt ydet i skolens faciliteter f.eks. i Terapien, varmtvandsbassin m.v.


Udover fysio- og ergoterapeuter har skolen egne sygeplejersker, som bl.a. varetager medicinskemaer og kan hjælpe med generelle helbredsrelaterede spørgsmål.

Skolen har jævnligt besøg af en bandagist, som hjælper med at efterse og tilrette kapsler og korsetter. Desuden er der tilknyttet speciallæge og øjenlæge til skolen.

Læs mere om Geelsgårdskolens fysio- og ergoterapi​.

Redaktør