Fysio- og ergoterapi i STU

​Afhængig af den enkeltes behov kan træningen enten være integreret i undervisningen eller specifikt ydet i skolens faciliteter f.eks. i Terapien, varmtvandsbassin m.v.

Fysio- og ergoterapeuterne er ansvarlige for den undervisningsrelaterede og den ​vedligeholdende træning. Fokus i den undervisningsrelaterede træning er, at den enkelte elev opnår størst mulig indflydelse på og deltagelse i aktiviteter i hverdagen. Den vedligeholdende træning har fokus på vedligeholdelse af funktionsniveau eller at forhindre/forhale funktionstab.

Udover fysio- og ergoterapeuter har skolen egen sygeplejerske, som bl.a. varetager medicinskemaer og kan hjælpe med generelle helbredsrelaterede spørgsmål.

Skolen har jævnligt besøg af en bandagist, som hjælper med at efterse og tilrette kapsler og korsetter. Desuden er der tilknyttet speciallæge og specialtandlæge til skolen.

Læs mere om Geelsgårdskolens fysio- og ergoterapi​.

Redaktør