​​

Kommunikation i STU

Hvis kommunikationshjælpemidler skal virke for eleverne, ved vi:​

  • at omgivelserne skal være nysgerrige på hvem den enkelte elev er og hvad eleven har på hjerte
  • at kommunikationshjælpemidlerne skal være skræddersyede til den enkelte elev
  • at hjælpemidlerne skal være tilgængelige
  • at eleverne skal være i et miljø, der konstant – ofte livslangt – støtter op om brugen af hjælpemidlerne
  • at arbejdet med kommunikationshjælpemidler er et tæt samarbejde mellem elev, nærpersoner, fagpersoner, samt af og til særligt indkaldte specialister
  • at elevens nære netværk og fagpersoner skal have den nødvendige faglige og pædagogiske viden for at kunne støtte op om dagligbrug, indhold og videreudvikling af hjælpemidlet
  • at det er vigtigt at dele viden i dagligdagen på tværs af de miljøer, hvor eleven færdes
  • at det er vigtigt at overlevere viden om elevens kommunikation, kommunikationshjælpemidler og støttebehov ved de store overgange i livet, fx når eleven begynder og slutter sin STU. Uden den fornødne overlevering vil aktuelle udtryksmuligheder let gå tabt.Redaktør