Kommunikation i STU

​Hvis man vil udvikle sig og lære nyt, er kommunikation en forudsætning – at forstå og blive forstået.

​På Geelsgårdskolens STU prioriterer vi, at der er tid og mulighed for, at den enkelte elev kan komme til orde, udvikle sig og lære nyt, uanset om det sker via talesprog, bevidst brug af mimik, tegn-til-tale, tegnsprog, taktil kommunikation, øjenudpegning, billeder,PECS, konkreter med mere, kort sagt uanset hvilken kommunikationsform, der passer til den enkelte.

Rolltalks og andre computerbaserede talemaskiner er en fast del af hverdagen for mange af de unge, og personalet har stor viden og erfaring på området.

​Vi kan desuden tilbyde et tegnsprogsmiljø til de, der bruger tegnsprog. Personalet i denne gruppe benytter alle tegnsprog og har kendskab til døves kultur. Personalet tilbydes løbende supplerende kurser.

Med udgangspunkt i gruppen af unge døvblinde har vi også fokus på den taktile sproglighed. Afhængig af den unges behov anvendes taktilt tegnsprog, taktile/haptiske signaler og en bred opmærksomhed på berøring og taktile indtryk i kommunikationen.

Redaktør