Praktik STU

På Geelsgårdskolen vælger vi, at praktikken planlægges ud fra dine behov og situation. Ofte vælger vi i samarbejde med din værge/forældre og kommune at gå i praktik der, hvor du regner med at forsætte efter endt STU.

Du er ledsaget af STU-personale, når du er i praktik. Tidsmæssigt er der variationer og vi har erfaring med:  

  • korte besøg af et par timers varighed
  • enkelte hele dage
  • ugeforløb
  • en dag om ugen i en længere periode.

Redaktør