Ungdomsmiljø og omverdenskendskab

​På STU Geelsgårdskolen bliver du en del af et ungdomsmiljø, der giver dig mulighed for nye venskaber på tværs af forskelligheder. 

​Ungdomsmiljø

I dagligdagen vil du og dine kammerater oftest være delt op i faste, mindre grupper, men vi lægger også stor vægt på fælles aktiviteter. Vi samles jævnligt til fredagscafé, ligesom vi har fælles traditioner som gallafest, idrætsdag, temauger, opsætning af teater med mere. Desuden har vi fokus på, at du støttes og vejledes i at opbygge en ungdomsidentitet ud fra egne interesser, ønsker og behov som et vigtigt skridt på vejen mod et så indholdsrigt og selvstændigt voksenliv som muligt. Dialog om kammeratskab, det modsatte køn og andre relationer er en naturlig del af hverdagen – enten som temaarbejde eller på udspil fra dig. Som ung kan det være rart at dele sine oplevelser og tanker med andre unge, og vi kan hjælpe dig med at få formidlet det, du ønsker, til dine kammerater.  Vi arbejder bl.a. med Skype, IPads og andre it-redskaber, som er en naturlig del af et ungdomsliv.

Omverdenskendskab

Vi vægter oplevelser uden for huset højt. Nærområdet byder på skov og indkøbsmuligheder, ligesom vi med egne busser eller offentlig transport bevæger os længere væk. Vi tager på museumsbesøg, koncerter og kirkebesøg, f.eks. ved juletid. Til sidstnævnte benytter vi os af den lokale kirke i Virum samt, for tegnsprogsbrugernes vedkommende, af Døvekirken i København. Den sociale og kulturelle omverdensforståelse kan desuden handle om, hvordan man begår sig i trafikken, i supermarkedet, blandt større forsamlinger af mennesker mv.   

I den daglige undervisning på skolen tilstræber vi ligeledes, at omverdenen præsenteres. Under de daglige morgensamlinger taler vi med de unge om aktuelle nyheder, ligesom de på smartboards guides til selv at aktivere eksempelvis en nyhedsside. Af mulige temaforløb over længere tid kan nævnes venskaber, andre kulturer, udeliv i nærområdet mv. Vi lægger stor vægt på, at alle aktiviteter i videst muligt omfang byder på mange forskellige sanseindtryk (smag, duft, berøring), og vi vejleder og støtter den unge i så selvstændig stillingtagen til deres omverden som muligt.  

For den hørende gruppe af vores elever er musik af forskellig art, og den glæde der ligger heri, en vigtig del af hverdagen og af ungdomskulturen som sådan. 

Redaktør