​​

Ungdomstilbud STU

​Geelsgårdskolen tilbyder et treårigt STU-forløb  - efter Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

​Hvorfor STU på Geelsgårdskolen? 

  • Vi sætter dine muligheder for kommunikation i højsædet, uanset om du er tegnsprogsbruger, talemaskinebruger eller kommunikerer på anden vis. 
  • Du får en uddannelse, som målrettes dine individuelle behov, muligheder og interesser: Hverdagen skal give mening for dig.
  • Du møder andre unge og kan blive en del af et aktivt fællesskab i et overskueligt ungdomsmiljø. 
  • Du møder en tværfaglig personalesammensætning, der består af lærere, pædagoger, pædagogiske medhjælpere, fysio - og ergoterapeuter, talepædagoger og psykolog. Denne sammensætning sikrer muligheden for at komme rundt om alle dine lærings- og udviklingspotentialer og behov. 
  • Afhængigt af dit behov, samt aktivitetens indhold, får du undervisning og fritidstilbud (se En dag i STU) én-til-én eller i mindre eller større grupper. 
  • Vi bor tæt ved skoven, der giver umiddelbar mulighed for natur- og sanseoplevelser, ligesom skolens eget område byder på blandt andet sansehave samt overdækket bålplads (tipi). 
  • Du kan svømme i varmtvandsbassin og træne med fysio- og ergoterapeuter i terapien uden at skulle forlade huset. Vores faciliteter byder desuden på gymnastiksal, sanserum og selvfølgelig loftlifte. 
  • Du møder glæde, energi og empati i en hverdag, hvor dine udspil tages alvorligt.

​Ung – på vej til voksenlivet

Når du har afsluttet din folkeskole, hvor du har haft din gang gennem mange år, skal du i gang med næste etape af din uddannelse. Det kan være overvældende med de nye muligheder, som byder sig. Samtidig kan det også være uoverskueligt at skulle overveje, hvordan du vil have, at din fremtid skal forme sig, så du kan få et voksenliv så selvstændigt som muligt. 

Når du ligesom alle unge som tager en STU har særlige udfordringer, der også skal tages hensyn til, stiller det særlige krav til dit valg af uddannelsessted.  Vi kan i løbet af dine tre år, du går her på Geelsgårdskolens STU, give dig indsigt i de muligheder, som er målrettet dig og dine udfordringer. Vi lægger vægt på, at du udvikler et positivt selvbillede i et stærkt ​ungdomsmiljø, hvor der er mulighed for at danne en handicapidentitet, som styrker dig i dine fremtidige relationer. Vi kan sammen med dig finde ud af, hvad det er, du gerne vil få en større forståelse af eller indsigt i, f.eks. omverdenskendskab, økonomi, hygiejne, sundhed og ernæring, fysisk vedligehold, seksualitet og mulige fritidsinteresser. 

En af tankerne bag ungdomsuddannelsen er at bygge bro til dit fremtidige voksenliv. En vigtig del er derfor, at vi i fællesskab overvejer og undersøger, hvilke arbejdspladser, aktivitetscentre og/eller bosteder, der kan være relevante for dig. Vi arrangerer helt individuelt tilrettelagte praktikbesøg- og forløb på relevante steder. Praktikken afvikles oftest på 2. og 3. år af uddannelsen, og i det omfang der er behov for det, følger der personale med her fra Geelsgårdskolens STU.​​

Redaktør