Spor 1

​​

 

​På Spor 1 har vi et skole- og fritidstilbud fra 0. til 10. klasse og derudover et tilbud om boophold og ​afla​stning. Spor 1 er kendetegnet ved et motiverende miljø, der giver elever og medarbejdere lyst til at arbejde og tænke kreativt. Vi fremmer kammeratskabet ved at lære eleverne at tage hensyn til hinanden og tage ansvar for eget og andres liv. For os gælder det om at udvikle elevernes selvværd, hvor egne muligheder og begrænsninger erkendes.