Kontakt medarbejdere

​Du er altid velkommen til at sende en e-mail eller ringe til os i telefontiden mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14. 

Ledelse Ole Nissen
Skoleleder/forstander 
Telefon: 4511 4004
Mobil: 2977 8819


Vakant
Viceskoleinspektør

Skolebestyrelse 


Lonnie Christensen
Skolebestyrelsesformand

Afdelingsledere spor 1, 2, 3, 4, hjemmene og ungdom 


Vakant
Afdelingsleder Spor 1
Telefon: 4511 4021
Mobil: 

Helena Falkentoft
Afdelingsleder  Spor 2
Telefon: 4511 4022
Mobil: 4031 5142

Gro Hallingstad
 Afdelingsleder 
 Elevhjem 1, 2 og 3
 Telefon: 4511 4033
 Mobil: 5197 6266
Kathrine Reedtz Espersen
Afdelingsleder Spor 3
Telefon: 4511 4051
Mobil: 2044 5494


Jesper Storm Sørensen
Afdelingsleder Spor 4
Telefon: 4511 4125
Mobil: 2818 2510
Jesper.Storm.Soerensen@regionh.dk

Foto er på vej

Pia Toppevad Skov
Afdelingsleder ungdom
Telefon: 4511 4094
Mobil:  4018 5755

Tværgående funktioner 


Lotte Madsen
Afdelingsleder fysio- ergoterapien
Telefon: 4511 4146
Mobil: 2013 8907


Sussanne Sander
Psykolog
Telefon: 4511 4121

Foto er på vej

Hannah Wang-Danzter
Psykolog
Telefon: 4511 4144
Mobil: 51799953
hannah.wang-dantzer@regionh.dk


Marianne Becker
Sygeplejerske
Telefon: 4511 4141
Mobil: 2014 8545

Maria Bager Vahr
Sygeplejerske 
Telefon: 45 11 41 41 
Maria.Bager.Vahr@regionh.dk

Administration

Annette Groth Christensen
Skolesekretær
Telefon: 4511 4006 


Mette Sylvester-Hvid
 Økonomi
 Telefon: 4511 4013
 Mette.Bech@regionh.dk 


Britt Wittrup
Økonomi
Telefon: 4511 4018


Susannah Soewarta
 Kommunikation
 Telefon: 4511 4012 
 Susannah.Soewarta@regionh.dk 


Susanne Munk-Winther
Personaleadministration
Telefon: 4511 4010
Susanne.Munk-Winther@regionh.dk

Lisa Terkelsen
Administrativ teamleder
Elevadministration
Telefon: 4511 4002

It-administration 

Hans Torsten Sommerand
It ansvarlig
Telefon: 4511 4070
Mobil: 2165 1220

Jeppe Olesen
It ansvarlig
Telefon: 4511 4070
Mobil: 2881 1498
Jeppe.Olesen@regionh.dk

Køkken og teknisk servicecenter 

Conny Nørskov
Ledende økonoma
Telefon: 4511 4024


Steen Michael Petersen
Afdelingsleder, Teknisk servicecenter
(vedligeholdelse af skolen)
Telefon: 4511 4027
Mobil: 2427 7789
Redaktør