Historie

​Den 22. september 2005 kunne Geelsgårdskolen fejre sit 50 års jubilæum - med kongeligt besøg af Kronprinsesse Mary, mange talere, skuespil og sang på scenen, boder, en masse gæster og udgivelsen af et jubilæumsskrift.

Men Geelsgårdskolens forhistorie går faktisk helt tilbage til 1877 og begyndte som en kostskole for elever med bevægevanskeligheder, primært forårsaget af polio. 
Kostskolen lå på Esplanaden i København og blev oprettet af "Samfundet og Hjemmet for Vanføre" for at give disse børn et kvalificeret undervisnings- og behandlingstilbud. 

Efterhånden blev lokalerne på Esplanaden utidssvarende, og i 1944 købte "Samfundet og Hjemmet for Vanføre" den hvide lystejenddom "Geelsgård" i Virum. 
På grund af krigen blev renoveringen og udbygningen konstant udsat, og først den 22. september 1955 kunne kostskoleeleverne fra Esplananden flytte ind. Skolen bestod på det tidspunkt af en firelænget ét-etages skolebygning med festsal og et børnehjem. 

I 1964 var skolen fuldt udbygget til sin nuværende størrelse med elevhjem og fysio- og ergoterapeutisk afdeling.

Fra Geelsgård Kostskole til Geelsgårdskolen

Synet på børn med handicap ændrede sig gradvist, og i 1961 kom betænkningen, der sagde, at ethvert barn så vidt muligt skal blive i hjemmet og undervises i et skolemiljø med et almindeligt udsnit af jævnaldrende. 

Denne holdningsændring var helt i overensstemmelse med forældrenes ønsker og fik afgørende betydning for Geelsgård. Elever med bevægehandicap, der tidligere kom på Geelsgård Kostskole, kunne nu med støtte gå i den almindelige folkeskole. Kostskolens elevantal gik ned, og samtidig ændrede elevgruppen sig gradvist. Ændringen af elevgruppen fordrede et langt mere differentieret undervisnings- og behandlingstilbud end tidligere. Målgruppen var stadig elever med bevægevanskeligheder, men nu inkluderede det også elever med eksempelvis muskelsvind.

Optaget i den almindelige folkeskole medførte, at Københavns Amt i 1996 sammenlagde Geelsgård Kostskole med specialskolen på Sognevej - under navnet Geelsgårdskolen. Eleverne på Sognevej havde multiple funktionsnedsættelser og medfødt døvblindhed.

I 2001  blev der etableret et landsdelsdækkende skole- og fritidstilbud for elever med medfødt døvblindhed (Spor3). Senere er døvblindeområdet udvidet til også at optage hørende/hørehæmmede elever med ADHD/autisme.
I 2006 blev der etableret et 5-årigt ungdomstilbud i dag kendt som Ungdomstilbuddet – et 3-årigt STU tilbud.

Sporinddelingens historie

I forbindelse med sammenlægningen af Specialskolen på Sognevej og Geelsgård Kostskole blev der oprettet 3 målrettede spor – som stadig eksisterer i dag – nemlig Spor 1, 2 og 3. I 2016 blev sporene udvidet til også at omfatte et spor 4.
Redaktør