Elevråd

​I skoleåret 2019/20 er elevrådets faste deltagere syv elever fra Spor 1. Elever fra  de andre spor deltager, når det er relevant for dem, og hvis de har ønsker til dagsordenen.

Elevrådet har medindflydelse på skolens prioriteringer og kommer med forslag 
til forbedringer af elevrelaterede faciliteter m.m.

Elevrådet indgår også i debatten om skolens videre udvikling - bla. har elevrådet haft stor indflydelse på, at Tid er blevet en af skolens 8 værdier. 
Formand og næstformand refererer om elevrådsmøderne til skolebestyrelsen.

Referat

Referater af elevrådsmøder kan rekvireres ved henvendelse til skolesekretær Annette Groth Christensen - telefon 45 11 40 06 / e-mail Annette.Christensen.02@regionh.dk. 

Kontaktudvalg 2019/20

Frederik Dahl Allert A4 (formand)
Julie Dahl Allert A5 (næstformand)
Oliver Kruse McKay A4 (kasserer)
Adetomi Abdul Malik Abdulai A2  (sekretær)

Festudvalg

Adetomi Abdul Malik Abdulai A2
Sofie Vinter Gullacksen A3
Lue Emil Navne Hansen A3
Frederik Dahl Allert A4
Oliver Kruse McKay A4
Julie Dahl Allert A5
Laura Hedemand Petersen A5

​​Pædagoger tilknyttet elevrådet

Kristine Kalckar 
Sharon Marie Rasmussen

Elevrådskoordinator

Mette Gøl, lærer

Redaktør