Skolebestyrelse

​Geelsgårdskolens skolebestyrelse består af forældre-, medarbejder- og elevvalgte repræsentanter, og en repræsentant udpeget af Region Hovedstaden.

De forældrevalgte medlemmer vælges for en 4 årig periode. 
Medarbejdere og elever er valgt for en 1 årig periode.
Der afholdes bestyrelsesmøder 6-8 gange om året. 
Møderne har deltagelse af skoleleder.

Skolebestyrelsens vigtigste opgaver:

  • At godkende læseplaner, budget, kvalitetsrapport og ferieplan.
  • At beslutte principperne for:
            -    Elevernes timetal på de enkelte klassetrin.
            -    Fordeling af arbejdet mellem fagg​rupperne.
            -    Samarbejde mellem skole og hjem.
            -    Orie​ntering til forældrene om den enkelte elevs udvikling.
            -    Lejrskoler m.m.
            -    Fordeling af de bevilligede midler.
            -    Skolens ordensregler.


Medlemmer

Lonnie Christensen (formand)

Mobil: 2873 6117
fam-christensen@outlook.dkBetina Walbjørn Christensen
(næstformand)
Mobil: 2889 2265
walbjorn@live.dk
Sisse Odgaard
Mobil: 3035 6041
sisse@sissefogodgaard.dk
Foto på vej
Linda Bartholdy
Mobil: 4251 1521
rishavevej@gmail.com
​Foto på vej
​Lisbet Lund
Mobil: 2423 5813
lisbeth.lund@hotmail.com
​Foto på vej
​Thomas Beck
Mobil: 2557 2173
post@thomasbeck.dk

​Suppleanter

​Foto på vej
​Mads Larsen
Mobil: 5190 9020
mads1093@gmail.com

Regionsrepræsentant


Vakant

Medarbejderrepræsentanter


Foto på vej
Mette Gøl
Mette.Vilhelmsborg.Goel@regionh.dk

Majbritt Jensen
majbritt.jensen.01@regionh.dk

Elevrepræsentanter
Foto på vej


Maya Bo Christensen (A5)
Foto på vej


Tobias H. K. Albertsen (A5)​


SekretariatsfunktionOle Nissen
Tlf. 4511 4004
ole.nissen@regionh.dk


Redaktør