Skolebestyrelse

​Geelsgårdskolens skolebestyrelse består af forældre-, medarbejder- og elevvalgte repræsentanter, og en repræsentant udpeget af Region Hovedstaden.

De forældrevalgte medlemmer vælges for en 4 årig periode. 
Medarbejdere og elever er valgt for en 1 årig periode.
Der afholdes bestyrelsesmøder 6-8 gange om året. 
Møderne har deltagelse af skole- og viceinspektør.

Skolebestyrelsens vigtigste opgaver:

  • At godkende læseplaner, budget, kvalitetsrapport og ferieplan.
  • At beslutte principperne for:
            -    Elevernes timetal på de enkelte klassetrin.
            -    Fordeling af arbejdet mellem fagg​rupperne.
            -    Samarbejde mellem skole og hjem.
            -    Orie​ntering til forældrene om den enkelte elevs udvikling.
            -    Lejrskoler m.m.
            -    Fordeling af de bevilligede midler.
            -    Skolens ordensregler.


Medlemmer

Lonnie Christensen (formand)

Mobil: 2873 6117
fam-christensen@outlook.dkBetina Walbjørn Christensen
(næstformand)
walbjorn@live.dk
Foto på vejMaibritt Møller Andresen
bo.maibritt@mail.dk

Sisse Odgaard

sisse@sissefogodgaard.dk
Foto på vej
Linda Bartholdy
rishavevej@gmail.com
​Foto på vej
​Lisbet Lund
lisbeth.lund@hotmail.com
​Foto på vej
​Thomas Beck
post@thomasbeck.dk

​Suppleanter

​Foto på vej
​Nina Mazanti Munstermann
m@zanti.dk
​Foto på vej
​Mads Larsen
mads1093@gmail.com

Regionsrepræsentant


Vakant

Medarbejderrepræsentanter

Foto på vej
Nanna Møller Alstrup
nanna.moeller.alstrup@regionh.dk

Majbritt Jensen
majbritt.jensen.01@regionh.dk

ElevrepræsentanterFoto på vej


Frederik Dahl Allert (A4)
Foto på vej


Julie Dahl Allert (A5)​


SekretariatsfunktionOle Nissen
ole.nissen@regionh.dk
Benny Mollerup Jensen
benny.mollerup.jensen@regionh.dk
​​

Redaktør