​​​​​

Skolebestyrelse

​Geelsgårdskolens skolebestyrelse består af forældre-, medarbejder- og elevvalgte repræsentanter, og en repræsentant udpeget af Region Hovedstaden.

De forældrevalgte medlemmer vælges for en 4 årig periode. 
Medarbejdere og elever er valgt for en 1 årig periode.
Der afholdes bestyrelsesmøder 6-8 gange om året. 
Møderne har deltagelse af skoleleder.

Skolebestyrelsens vigtigste opgaver:

  • At godkende læseplaner, budget, kvalitetsrapport og ferieplan.
  • At beslutte principperne for:
            -    Elevernes timetal på de enkelte klassetrin.
            -    Fordeling af arbejdet mellem fagg​rupperne.
            -    Samarbejde mellem skole og hjem.
            -    Orie​ntering til forældrene om den enkelte elevs udvikling.
            -    Lejrskoler m.m.
            -    Fordeling af de bevilligede midler.
            -    Skolens ordensregler.


MedlemmerDaggi Borum
Skolebestyrelsesformand
daggi.borum@gmail.com

​Malene Vincent
Næstformand
maleneandrob@hotmail.com

Lisbet Lund
Anne Stine Schlamovitz Bang-Andersen
Iben slyngborg
Ane Eldrup-Hald
Heidi Degn

Regionsrepræsentant


Vakant

MedarbejderrepræsentanterMette Gøl
Mette.Vilhelmsborg.Goel@regionh.dk (send som sikker mail ved at kopiere mailadressen ind i adressefeltet i Outlook og benyt knappen ' Send digitalt')

Majbritt Jensen
majbritt.jensen.01@regionh.dk (send som sikker mail ved at kopiere mailadressen ind i adressefeltet i Outlook og benyt knappen ' Send digitalt')

ElevrepræsentanterFrederik Dahl AllertNoel Koxhaj


Sekretariatsfunktion


Skoleleder Ole Nissen
Tlf. 4511 4004
ole.nissen@regionh.dk (send som sikker mail ved at kopiere mailadressen ind i adressefeltet i Outlook og benyt knappen ' Send digitalt')

Souschef Rasmus Rubæk
Tlf. 45114003

rasmus.rubaek@regionh.dk​ ​(send som sikker mail ved at kopiere mailadressen ind i adressefeltet i Outlook og benyt knappen ' Send digitalt')Redaktør