Værdier

​​Hver enkelt elev skal respekteres som et unikt menneske med de stærke og svage sider, den enkelte er i besiddelse af. Hver enkelt familie skal respekteres, for de meninger og synspunkter de har om samarbejdet med skolen. 

​Eleverne skal have mulighed for samspil - for kommunikation og dialog med andre elever og med voksne, og dermed opnå medbestemmelse om egen tilværelse. Eleverne skal have mulighed for aktiv medvirken i det sociale fællesskab og dermed få venner. Det er en forudsætning, at der skabes et relevant kommunikationsmiljø. Det daglige arbejde skal tilrettelægges med indføling for elevernes sociale, følelsesmæssige og fysiske trivsel.

Miljøet skal være tilrettelagt, så der skabes optimal mulighed for udvikling og læring både motorisk, sprogligt, kreativt og socialt, så eleven opnår størst mulig kompetence på alle områder. Dagligdagen på Geelsgårdskolen skal tilrettelægges så eleverne får oplevelser, der giver dem lyst og glæde ved at komme i skole. Både elever og forældre skal føle tryghed. Der skabes tryghed gennem en stabil medarbejdergruppe med fælles målsætning til det daglige arbejde. Miljøet skal rumme omsorg for hver enkelt elevs trivsel både psykisk, socialt og fagligt.

Dagligdagen skal tilrettelægges, så der er den nødvendige tid til, at eleven kan være aktiv.

Geelsgårdskolen finder det vigtigt, at forældrene orienterer skolen, når der sker noget alvorligt i en elevs liv, således at barnet kan få den bedst mulige støtte og hjælp. Det sker også, at en elev på skolen dør. Læs venligst vores retningslinjer: KRISE- OG OMSORGSPLAN VED DØDSFALD.pdf

Pjece om skolens værdier

Små værdihistorier fra klasserne​

​Ordensregler​


Redaktør