Til forældre

​​Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens eneste specialskole. Vores kerneydelse er skolegang fra 0. til 10. klasse for elever med svære fysiske funktionsnedsættelser, men vi kan også tilbyde fritidstilbud,  ungdoms- o​g voksentilbud, bo- og aflastningstilbud samt tilkøb af vedligeholdende træning.

Læs: En forældre fortæller om Geelsgårdskolen (åbner i PDF)

Læs: En elev og forældre fortæller om opholdet på Geelsgårdskolen (åbner i PDF)

​​Lan​dsdelsdækkende​​

Geelsgårdskolen dækker samtli​ge kommuner indenfor Region Hovedstaden, kommuner i landsdelen og Region Sjælland.

Besøg på skolen​​

I og forældre er meget velkomne til at besøge skolen og få en rundvisning og mere information om skolens tilbud, værdier, ​pædagogikker, faciliteter m.v. Kontakt skoleinspektør Ole Nissen på tlf. 4511 4004 eller Ole.Nissen@regionh.dk  

Indskrivning/visitation

Indstillingspapirer fremsendes til Geelsgårdskolen, som herefter vurderer om eleven passer til målgruppen. Herefter udfærdiges kontrakter, som sendes til kommunen.
Spørgsmål vedr. visitation kan stilles til Lisa Terkelsen - tlf. 4511 4002 eller Lisa.Terkelsen@regionh.dk

Informationsmateriale

Ønskes informationsmateriale om Geelsgårdskolen tilsendt - kontakt venligst sekretær Annette Groth Christensen - tlf. 4511 4006 eller Annette.Christensen.02@regionh.dk