​​​

Skole-hjem samarbejde

Skole/hjem​​​​​

Geelsgårdskolen betragter samarbejdet mellem hjem og skole som en fundamental del af skolens arbejde. 
For at opnå et godt samarbejde er det vigtigt, at der er kendte fælles mål (se bl.a. årsplan og individuel elevplan), både når det gælder skolens virksomhed, og den enkelte elevs udvikling.

Overordnede mål for skole/hjem samarbejdet

 • At udveksle viden og information
 • At skabe gensidig respekt og forståelse
 • At give forældrene indflydelse
 • At fremme tryghed hos forældre
 • At sikre, at forældrene bevarer ansvaret for barnet

Kontakten til forældrene foregår ved

 • Forventningssamtale inden skolestart
 • Skole/hjemsamtale (2 gange årligt)
 • Forældremøde (1 gang årligt)
 • Forældrebesøg på skolen (efte​r aftale)
 • Kontaktforældre
 • Telefonisk kontakt
 • Skriftlig kontakt i form af kontaktbog og forældreintra
 • Funktionsbeskrivelse
 • Revisitation og udskoling
 • Arrangementer for elever, forældre og medarbejdere
 • Rådgivning vedr. anskaffelse af hjælpemidler og boligændring

Udvidet skole/hjem samarbejde

Spor 3 har et udvidet skole/hjem samarbejde. Det skyldes at en person med medfødt døvblindhed ikke kan erkende/leve i to adskilte systemer - en "hjemmeverden" og en "skole-verden". Eleven er nødt til at opleve hjemmet og skolen som supplerende verdener med samme sprog og begreber. 
Heraf det udvidede samarbejde.

Krise- og omsorgsplan ved dødsfald

Geelsgårdskolen finder det vigtigt, at forældrene orienterer skolen, når der sker noget alvorligt i en elevs liv, således at barnet kan få den bedst mulige støtte og hjælp. Det sker også, at en elev på skolen dør. Læs venligst vores retningslinjer: Krise- og omsorgsplan ved dødsfald her.

Redaktør