​​

Valg af specialskole - forældrepjece om specialundervisning

G​ode råd fundet på en hjemmeside, oprettet af en mor, der har en datter på en specialskole.​

Gode råd til familier, der skal have deres børn på en specialskole:

 • Kom i gang i god tid​​
 • Få dit barn testet, så I kan vurdere barnets styrke, og hvor det er udfordret. Prioriter eventuelt – det er ikke altid muligt at få tilgodeset alle behov på lige vis
 • Besøg flere skoler, så I har noget at sammenligne ud fra
 • Vær sikker på, at skoleledelsen bakker op
 • Tjek skolens lokaler og faciliteter - imødekommer de jeres barns behov?
 • Undersøg, hvordan skolen tilrettelægger undervisning og klassedannelse – imødekommer de jeres barns behov?
 • Bliver der talt til eleverne – eller er sprogkoden overvejende visuel? Hvordan imødekommer det jeres barns behov?
 • Se på lærernes og det øvrige personales kompetencer – afspejler de jeres barns behov?
 • Stil spørgsmål om skole-hjem samarbejdet. Det vil oftest være nødvendigt med et udvidet skole-hjem samarbejde
 • Når I taler med kommunen om jeres ønsker til skoletilbuddet, så husk at være meget specifikke og sæt jeres ønsker op mod jeres barns udfordringer og styrker
 • Husk at tro på, at I som forældre er i stand til at træffe det rette valg for jeres barn. Vi forældre er trods alt dem, der kender dem bedst.

​Forældrepjece om specialundervisning til elever i folkeskolen​​​ 

Klagenævnet for Specialundervisn​ing har udgivet en forældrepjece med vejledning om specialundervisning til børn i folkeskolen. Pjecen informerer kort om reglerne på specialundervisningsområdet, herunder hvilke muligheder og rettigheder forældre har. Pjecen oplyser blandt andet om, at en beslutning om at tildele eller afslå specialundervisning er en afgørelse, som forældrene kan klage over.
 

Redaktør