​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ung i Virum

​Hvad er rehabilitering i Virum?

Hjerneskadecenter Virum er et rehabiliteringstilbud til unge op til 25 år. Du kan blive henvist til Virum af din kommune efter et sygdomsforløb eller en ulykke, hvis du har fået en hjerneskade, der kræver specialiseret rehabilitering. Et forløb kan have forskellig varighed, nogen unge er her i 6 måneder andre i over et år. 

I Virum får du alle typer af genoptræning og undervisning samme sted (fysioterapi, ergoterapi, skole/undervisning, sprogtræning og social træning) i et miljø med andre unge.

De unge holder mest til i "Den røde villa", hvor der er køkken, opholdsrum, hvilerum og skolelokaler. 

Individuel træning - sammen med andre unge

Formålet med rehabiliteringen er, at du bliver bedst mulig klar til dit videre ungdoms- og voksenliv, både ift. kommende uddannelsesforløb, fysisk formåen, selvstændighed, venner og fritidsinteresser. Derfor får du et personligt skema, som er sammensat ud fra dine individuelle genoptræningsbehov og som vil ændre sig undervejs i forløbet. 

Da alle unge har forskellige udfordringer og mål, er ingen af de unges skemaer ens, men I kan sagtens have flere træningsmoduler og pauser sammen.

Du vil typisk komme til og fra Virum i taxa, offentlig transport eller blive kørt af dine forældre. 


Redaktør