​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ung med følger efter hjernerystelse

Er det flere måneder siden, at du fik en hjernerystelse fx i forbindelse med sport eller et uheld i trafikken? 
Oplever du fortsat følger, der påvirker dig i en grad, der gør det svært at leve et normalt ungdomsliv med uddannelse,  fritidsinteresser og sociale aktiviteter? 


Symptomer efter hjernerystelse kan være både fysiske, mentale, følelses- og adfærdsmæssige, men forsvinder for det meste inden for kort tid. Hvis symptomerne bliver langvarige og komplekse, kan der være behov for at specialiseret hjælp til at komme videre. 


På Hjerneskadecenter Virum har vi mange års erfaring med at hjælpe både børn og unge videre efter en hjernerystelse. Et forløb vil typisk bestå af en række psykologsamtaler med en psykolog med speciale i hjernerystelse hos unge samt en fysioterapeutisk undersøgelse og evt. behandling. 

Målgruppen er hjemmeboende unge op til 25 år. ​

Du er velkommen til at sende et henvendelsesskema til os via Eboks/borger.dk eller ringe op på tlf. 4511 5100​ og høre mere.​

​Bevillingen til et hjernerystelsesforløb skal altid gå igennem din kommune. 

Hvad er en hjerneystelse?

Hjernerystelse, også kaldet commotio cerebri, kan opstå på grund af et direkte eller indirekte slag mod hovedet, hvor den bløde hjerne bliver rystet uhensigtsmæssigt mod kraniekassen. Hos børn og unge kan dette ske i forbindelse med, at de fx falder, bliver ramt af en genstand eller i forbindelse med sportsskader (Socialstyrelsens Vidensportal)​

Redaktør