Et højt specialiseret tilbud

I kraft af vores erfaringsgrundlag, medarbejdersammensætning og specialiserede viden, lever vi op til Sundhedsstyrelsens kvalitetskrav om specialiseret rehabilitering.

Det gør vores rehabiliteringscenter unikt, da vi er det eneste tilbud på Sjælland og omegn, der lever op til specialiseringskravene for neurorehabilitering af børn og unge, og derfor dækker vi også et stort geografisk område med vores indsatser. Faktisk hjælper vi børn og unge med erhvervet hjerneskade - eller følger efter svær hjernerystelse - i hele Region Sjælland og Region Hovedstaden. Vi er desuden VISO specialister på landsplan.

Fokus på evidens, kompetenceudvikling og videndeling

Som højt specialiseret tilbud forpligter vi os på at holde os opdaterede i forhold til ny forsknings- og evidensbaseret viden inden for feltet, samt nye metoder og faglige tilgange. Vi efterlever dette ved at udvikle og vedligeholde vores faglige ekspertise, arbejde ud fra evidensbaseret forskning og erfaring og at prioritere deltagelse på kurser, efteruddannelse og konferencer - både nationalt og internationalt. Den høje faglige kompetence opnår vi derudover gennem daglig faglig sparring og videndeling omkring tests og behandlingsmetoder for hele fagstaben, samt ved ekstern supervision.

Redaktør