​​​​​​​

VISO

Hjerneskadecenter Virum er en del af VISOs leverandørnetværk og løser opgaver i hele Danmark. Når en kommune eller borger henvender sig til VISO og ønsker rådgivning eller udredning af et barn/ung, kan VISO trække på vores specialister.

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, som dækker det sociale område og specialundervisningsområdet, organiseret under Social- og Boligministeriet. 

VISO rådgiver borgere, kommuner og institutioner gratis, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring. Organisationen er landsdækkende og skal sikre at den specialiserede viden kommer bredt ud til gavn dér, hvor behovet er.

Henvisning

Visitationen til undersøgelse og rådgivning går gennem VISO's centrale enhed og derefter kontaktes Hjerneskadecenter Virum med henblik på den konkrete tilrettelæggelse af sagen.

​Målgrupper

Hjerneskadecenter Virum kan løse opgaver ift.:

  • Børn og unge med erhvervet hjerneskade
  • Børn og unge med medfødt hjerneskade​
  • Børn og unge med udviklingshæmning

Foruden den målgruppespecfikke rådgivning yder vi rådgivning i en bred vifte af tilhørende kombinationsproblematikker ​i henhold til adfærd, indlæring, kommunikationsvanskeligheder, psykiske vanskeligheder mm.


Redaktør