Forskning og undersøgelser

Støtte til forældre i barnets neurorehabiliteringsforløb

Hjerneskadecenter Virum og Den Sociale Virksomhed har i samarbejde med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region H, udarbejdet en kvalitativ undersøgelse i tre dele. Undersøgelsen bygger på interviews med forældre til syv unge, der alle fik en erhvervet hjerneskade efter en ulykke i 2011.   

Formålet med undersøgelsen er at få indblik i en helt unik forældregruppe, da sammenligningsgrundlaget ikke tidligere har været tilstede i dette omfang, og samtidig at kunne følge udviklingen i forældrenes behov over tid.

De opfølgende undersøgelser, henholdsvis 1, 3 og 5 år efter skaden, sætter fokus på forældrenes oplevelse af tiden efter den intensive neurorehabiliteringsindsats, og viser hvordan hele familien påvirkes, og familiesituationen er forandret – længe efter skadens opståen.   

Undersøgelserne_billede.png

Redaktør