​​

Forskning og undersøgelser

Mental udtrætning hos børn og unge med erhvervet hjerneskade (2020)
Mental udtrætning er hyppigt forekommende hos de børn og unge med erhvervet hjerneskade, som vi har i rehabiliteringsforløb. Vores neuropsykologer Anja Rasmussen og Marie-Louise Smidt Proschowsky tager emnet i behandling i deres specialistafhandling ved en systematisk litteraturgennemgang. I studierne finder de en klar tendens til øget forekomst af mental udtrætning både umiddelbart efter skaden og i flere år efter. I afhandlingen problematiseres også et manglende fokus på tilstanden både i forhold til screening, intervention og opfølgning i dansk sammenhæng. Læs mere i afhandlingen fra april 2020.


Hvorfor har børn og unge med erhvervet hjerneskade behov for rehabilitering på specialiseret niveau? (2016)

Børn og unge med erhvervet hjerneskade har ofte omfattende følger efter hjerneskaden, som kan få stor indflydelse på deres fremtidige udvikling og derved påvirke deres liv og hverdag. De har derfor behov for effektive genoptrænings- og rehabiliteringsforløb med henblik på at mindske følgerne efter hjerneskaden, og derved få større mulighed for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. Det er vigtigt at børnene/de unge tilbydes en indsats på rette specialiseringsniveau, men også, at der tages højde for at børn/unge er i udvikling og dybt afhængige af deres forældre/omgivelser, hvorfor de også skal tages i betragtning og inddrages i behandlingen. Læs mere i børneneuropsykolog Lone Fjeldborgs specialistafhandling fra 2016.


Støtte til forældre i barnets neurorehabiliteringsforløb (2012-2016)

Hjerneskadecenter Virum og Den Sociale Virksomhed har i samarbejde med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region H, udarbejdet en kvalitativ undersøgelse i tre dele. Undersøgelsen bygger på interviews med forældre til syv unge, der alle fik en erhvervet hjerneskade efter en ulykke i 2011.   

Formålet med undersøgelsen er at få indblik i en helt unik forældregruppe, da sammenligningsgrundlaget ikke tidligere har været tilstede i dette omfang, og samtidig at kunne følge udviklingen i forældrenes behov over tid.

De opfølgende undersøgelser, henholdsvis 1, 3 og 5 år efter skaden, sætter fokus på forældrenes oplevelse af tiden efter den intensive neurorehabiliteringsindsats, og viser hvordan hele familien påvirkes, og familiesituationen er forandret – længe efter skadens opståen.   

Redaktør