Tværfaglige teams

​På Hjerneskadescenter Virum har vi den nødvendige erfaring og tværfaglige ekspertise samlet under samme tag. Vi arbejder dagligt ud fra både mono- og tværfaglige mål og justerer og timer indsatserne efter den enkeltes specifikke behov og udvikling.

Tværfaglighed er udgangspunktet

Tværfaglighed er for os selve grundpillen i rehabiliteringen. Når vi træner med børnene og de unge i praksis, når vi sparrer, og vidensdeler, og når vi formulerer mål og indsatser – foregår det altid i et tæt tværfagligt samarbejde.

Allerede inden barnet eller den unge starter, nedsættes et tværfagligt team, der i dialog med familien løbende fastlægger indsatsområder og mål for rehabiliteringen. Det tværfaglige team består som oftest af en neuropsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, logopæd, speciallærer og neuropædagog, der på hyppige teammøder drøfter indsatser, strategier og nye tiltag.

Tværfagligt indsatsområde

Afsættet i rehabiliteringsplanen er det tværfaglige indsatsområde. Et tværfagligt indsatsområde er det fælles mål i rehabiliteringen, som alle (fagprofessionelle, forældre og børn) arbejder ud fra. Valget af indsatsområde sker efter en opvejning af barnets aktuelle behov, familiens behov og fagpersonernes faglige vurderinger. Et tværfagligt indsatsområde består altid af en defineret indsats med en dertilhørende målsætning. Til alle indsatsområder knytter sig en konkret strategi i forhold til, hvordan indsatsen skal udmønte sig i praksis. Alle fagpersoner arbejder med dette mål som en underliggende indsats i de monofaglige træningssessioner samt i pausesituationer.

Redaktør