Kompetenceudvikling, supervision og rådgivning

Vores specialister rådgiver og yder supervision til fagpersoner, der møder børn og unge med erhvervet hjerneskade i deres faglige virke. Vi skræddersyr forløbene, så de passer til den enkelte kommunes konkrete behov.

Kompetenceudvikling 

Vores viden om børn og unge med erhvervet hjerneskade er evidens- og forskningsbaseret og samtidig praksisfunderet, da vi arbejder med målgruppen hver dag i det intensive rehabiliteringstilbud. 

Vi har derfor et godt udgangspunkt og mange års erfaring med at tilbyde undervisning og temadage om en lang række emner inden for feltet. Kompetenceudviklingen af fagpersoner (lærere, pædagoger, plejepersonale, psykologer, fysio- og ergoterapeuter, hjerneskadekoordinatorer m.fl.) kan både foregå på centret i Virum eller lokalt og kan fx omhandle:

  • Viden om hjernens udvikling og funktioner
  • Hjerneskader hos børn og unge
  • Neurorehabilitering af børn og unge
  • Sorg og krise hos forældre
  • Mental udtrætning efter erhvervet hjerneskade
  • Eksekutive funktioner
  • Neuropædagogik

Supervision og rådgivning

Formålet med supervision og rådgivning er at formidle og forankre specialviden om barnet eller den unges funktionsnedsættelser og ressourcer efter hjerneskaden. Vi rådgiver bl.a. forældre eller fagpersoner om, hvordan man bedst muligt kan imødekomme barnet eller den unges funktionsnedsættelser. I supervision og rådgivning stiles der mod at skabe forandring for barnet eller den unge ved hjælp af de muligheder og ressourcer der eksisterer i nærmiljøet.


Kontakt os for mere information eller læs om priser mv. i vores ydelseskatalog

Redaktør