Revurdering

Følgerne efter en erhvervet hjerneskade, som er opstået i barndommen, vil typisk ikke være stationære før hjernen er færdigudviklet, når barnet når voksenalderen. Vi anbefaler derfor altid, at der løbende foretages tværfaglig retestning efter barnet er vendt tilbage til nærmiljøet.

Hvornår anbefales det at reteste?

Vores anbefaling om retestning vil være individuel og typisk med et interval mellem et og tre år. Særligt vigtigt er det at være opmærksom på barnet eller den unge ved de udviklingsmæssige milepæle. Derfor anbefaler vi altid re-testning:

  • Inden skolestart (op til barnets 7. år anbefales test én gang årligt)
  • Ved indgangen til teenagealderen/pubertet (ca. 12 år)
  • Inden overgang til voksenalder (ca. 17 år)

Eller på andre tidspunkter, hvis barnet ikke trives og ikke udvikler sig fagligt og socialt som forventet.

Vi retester unge op til 25 års alderen.

Hvad indbefatter en tværfaglig retest?

En tværfaglig retest danner grundlag for at vurdere udviklingen af funktionsniveauet, og munder ud i en grundig retestrapport med beskrivelse af funktionsniveau og anbefalinger til justering af indsatser eller nye tiltag. Med en retest vurderes således på følgerne efter den  erhvervede hjerneskade, og fokus er på den fortsatte udvikling og på, om der er kommet nytilkomne vanskeligheder der bør tages hånd om. 

Som en fast procedure modtager kommunerne en invitation til retest på de pågældende tidspunkter. Retest er ligesom vores øvrige tilbud mod bevilling.

Kontakt os for mere information eller læs om priser mv. i vores ydelseskatalog


Redaktør