Udredning

Børn og unge med erhvervet hjerneskade skal vurderes i et udviklingsperspektiv. En grundig udredning er vigtig, da ressourcer og vanskeligheder ofte kommer til udtryk i en ujævn profil. Med udredningen får vi viden om, hvordan og på hvilket niveau, barnet eller den unge støttes og trænes bedst muligt.

Tværfaglig udredning

Det kræver høj ekspertise og tværfaglighed at afdække følgerne efter en erhvervet hjerneskade og komme med anbefalinger til, hvordan de bedst afhjælpes. Det er af stor betydning, at de voksne omkring barnet får viden og indsigt i betydningen af skaden hurtigst muligt, for at forhindre fejltolkning og den mistrivsel som ofte kan følge de ”skjulte” handicaps, der kan opstå efter en hjerneskade. Udredningen kan samtidig gøre op med hypoteser og formodninger om barnets eller den unges adfærd og kompetencer. 

Et udredningsforløb planlægges ud fra den enkeltes skadesbeskrivelse og aktuelle situation. Vanskeligheder og funktionsniveau afdækkes på et eller flere af følgende områder:

  • Kognitivt (de mentale funktioner)
  • Sprogligt og kommunikativt
  • Skolefagligt
  • Sociale kompetencer
  • Motorisk (grov- og finmotorisk)
  • Emotionelt og relationelt
  • Deltagelse i aktiviteter og daglige færdigheder (ADL)

Hvordan foregår en udredning?

Et udredningsforløb varer typisk 1-2 uger og kan foretages på centret eller i barnets eller den unges nærmiljø. Afdækningen munder ud i en udredningsrapport, hvor det aktuelle funktionsniveau beskrives og der gives anbefalinger til indsatser og tiltag for at støtte det enkelte barns udvikling. Det er fagpersoner med specialiseret viden om børn og unge med erhvervet hjerneskade, der varetager udredningen. 

Neuropsykologisk udredning

Hvis barnets hjerneskade primært kommer til udtryk i form af kognitive funktionsnedsættelser, tilbyder vi at udføre en ren (børne)neuropsykologisk udredning. Vores neuropsykologer har høj ekspertise inden for undersøgelse af børn og unge med specifikke kognitive vanskeligheder efter en skade.

Kontakt os for mere information eller læs om priser mv. i vores ydelseskatalog

Redaktør