Ergoterapeuter

Ergoterapeuterne støtter barnet og den unge til at kunne mestre dagligdagsaktiviteter og opnå størst mulig selvstændighed i hverdagen. Træningen fokuserer dels på de motoriske vanskeligheder og dels på barnets og den unges vanskeligheder med at få overblik, planlægge og problemløse. 

Fokus på dagligdagsaktiviteter

Ergoterapeuten tilrettelægger indsatsen med udgangspunkt i børnene og de unges individuelle behov for at kunne udføre dagligdagsaktiviteter, som f.eks. spisning, af- og påklædning, færden i trafikken og indkøb.  Aktiviteter som er vigtige for barnet, den unge og deres familier. Ergoterapeuterne har fokus på energiforvaltning for at sikre, at barnet/den unge, trods mental udtrætning, har bedst mulig energi hen over dagen. 

Størst mulig selvstændighed i hverdagen

Træningen fokuserer dels på de motoriske vanskeligheder og dels på barnet og den unges vanskeligheder med at få overblik, planlægge og problemløse. Den ergoterapeutiske træning foregår individuelt eller i grupper og sker primært gennem praktiske aktiviteter som madlavning, værkstedsarbejde, små opgaver i haven, indkøb og ture. Ergoterapeuterne tager på hjemmebesøg, når dette er relevant.

Vurdering af behov for hjælpemidler

Ergoterapeuten vurderer barnet og den unges behov for hjælpemidler. Det kan være hjælpemidler til at spise, skriveredskaber og/eller håndskinner. Ved vurdering af hjælpemidler til børn og unge lægges der vægt på, at barnet eller den unge i videst muligt omfang kan opnå selvstændighed i hverdagen. 

Finmotorik i praksis

Ved træning af håndmotorik og øje-hånd-koordination fokuserer ergoterapeuten på koordination og styrke i grebet, som kan anvendes f.eks. ved spisning, af- og påklædning, skrivning og ved brug af tastatur.

Udfordringer med syn eller visuel perception

For barnet eller den unge, som har udfordringer med syn eller visuel perception (at genkende og fortolke visuelle indtryk og at integrere disse indtryk med motoriske bevægelser, som f.eks. at lægge puslespil eller bruge computer), finder ergoterapeuten kompenserende redskaber eller strategier f.eks. korrekt belysning, hensigtsmæssig arbejdsstilling og korrekt indstilling af computer.

Mund og ansigt

Ergoterapeuten behandler børn eller unge som har vanskeligheder med tygge- og synkefunktion. Der arbejdes specifikt med mundstimulation, mimiske øvelser og tungemotorik.

Sansebearbejdning 

Ergoterapeuten skaber struktur og tilrettelægger rammerne, så barnet/den unge sikres den rette mængde sanseindtryk for at kunne fungere i hverdagen. Nogle børn har brug for at blive skærmet, mens andre har brug for øget stimulation. 


Redaktør