Fysioterapeuter

Fysioterapeuterne arbejder med at generhverve tabte fysiske og motoriske færdigheder, med henblik på størst mulig selvstændighed i hverdagen. Træningen fokuserer desuden på at stimulere den alderssvarende motoriske udvikling.

Individuelt tilrettelagt træningsforløb

Fysioterapeuterne tilrettelægger og gennemfører en høj intensiv træning og behandling, som er individuelt tilpasset til det enkelte barn. Træningen bliver løbende justeret efter barnets behov, og der rehabiliteres specifikt og funktionelt, så færdighederne kan overføres mest muligt til hverdagen og det øvrige liv. 

Træningen tager afsæt i barnets tidligere funktionsniveau, de nuværende motoriske færdigheder, og hvad der motiverer barnet under træning. Herunder laves der struktureret konditions-, styrke og balancetræning gennem forskellige aktiviteter såsom leg, sansestimulation og funktionstræning.  


Forældre og andre fagpersoner inddrages i barnets træning

Fysioterapeuterne samarbejder med forældre og andre relevante fagpersoner i barnets nærmiljø. Der tilbydes sparring med forældrene hvor de kan får råd og vejledning i, hvordan de stimulerer den motoriske udvikling i hverdagen og træne færdigheder i hjemmet. Hvis det vurderes relevant tager fysioterapeuterne også på hjemmebesøg.

Familien kan få hjælp af fysioterapeuterne til at tilrette, afprøve og ansøge om hjælpemidler som fx stol, ståstativ, gangredskab og cykel. Redaktør