Logopæder

​I den logopædiske indsats trænes barnets eller den unges kommunikative- og sproglige forudsætninger. Tabte færdigheder genoptrænes, og den alderssvarende sproglige udvikling stimuleres.

Logopæderne undersøger de sproglige kompetencer

Logopæderne foretager en grundig udredning ved hjælp af standardiserede tests og kliniske observationer med henblik på at afdække det sproglige funktionsniveau. Under et udredningsforløb vil der blive testet og observeret i relation til alder. Er dette ikke muligt pga. fysiske- eller mentale problematikker, justeres valget af testmateriale undervejs, så det svarer til barnet eller den unges funktionsniveau. Forløbet omfatter fortrinsvis undersøgelse af sprogforståelsen, sprogproduktionen samt mulighed for fastholdelse af sproglige informationer. 

Genoptræning af tabte færdigheder og stimulering af sproglig udvikling

I et intensivt rehabiliteringsforløb tilrettelægger og gennemfører logopæderne en målrettet sprog-, tale- og/eller kommunikationstræning. Dette foregår enten individuelt eller i grupper med andre børn og unge, for at genoptræne tabte færdigheder og stimulere den alderssvarende sproglige udvikling. 
I den logopædiske intervention trænes:
  • Sprogforståelse og sprogproduktion
  • Stemme og artikulation
  • Kognitiv kommunikation, herunder fokus på det sociale- (pragmatiske) og abstrakte sprog
  • Skoleforberedende sproglige aktiviteter, som fonologisk- og sproglig opmærksomhed
  • Brug af alternative og supplerende kommunikationshjælpemidler
Som en del af den logopædiske indsats tilbydes rådgivning og vejledning til forældre, øvrige pårørende samt andre relevante fagpersoner. Dette med henblik på at skabe sammenhæng og bedst mulig overførselseffekt fra rehabiliteringsindsatsen til barnet eller den unges nærmiljø.
Redaktør