Neuropsykologer

​Vores børneneuropsykologer tester og observerer barnets eller den unges kognitive og følelsesmæssige funktionsniveau, og er sammen med kontaktpersonen ansvarlig for rehabiliteringsforløbet. Psykologerne tilbyder støttende og rådgivende samtaleforløb til barnet eller den unge, forældre, søskende og øvrig familie og netværk.

Test og observation er udgangspunktet for rehabiliteringsforløbet

Psykologen tester og observerer barnet med henblik på at vurdere det samlede mentale funktionsniveau, herunder bl.a. det intellektuelle, eksekutive, emotionelle og socialkognitive funktionsniveau. På baggrund af den børneneuropsykologiske undersøgelse formuleres anbefalinger der indgår i det videre rehabiliteringsforløb ift. at understøtte barnets udvikling mest hensigtsmæssigt efter hjerneskaden. 


Psykologens rolle i forhold til at støtte familien

Psykologen tilbyder familien rådgivende samtaler, der kan bidrage til forståelse og accept af den nye situation og vilkår for familielivet. Samtalerne er et tilbud til både barnet eller den unge, forældre, søskende og øvrig familie og netværk.

Der tilbydes derudover:
  • psykoedukation 
  • hjernetimer 
  • pårørendeaftener 
  • rådgivning 
  • forældre- eller søskendegrupper

Læs mere om de forskellige tilbud til familien

Tovholderfunktion

Nogle børn og unge er i tiden efter hjerneskaden fortsat livstruende syge pga. grundsygdom eller komplicerede behandlingsforløb og kan af forskellige grunde ikke starte i rehabilitering. De kan dog stadig have brug for, at der tilknyttes fagpersoner med specialiseret viden om målgruppen til at koordinere, sparre og samle op på indsatserne. Ligeledes kan nogle af de børn eller unge, der har været i intensiv rehabilitering, fortsat have behov for en tovholdende indsats i en periode efter de er vendt tilbage til hverdagen. Vi kan tilbyde:

  • At afholde eller deltage i netværksmøder omkring barnet eller den unge, herunder samarbejde om og udarbejdelse af dagsorden, mødeledelse og referat. På møderne kan neuropsykologen bidrage med vigtig faglig viden omkring forløb og tilgange, der kan hjælpe det enkelte barn eller ung.
  • At samle viden om barnet eller den unge og bidrage til en prioritering og koordineret, tværfaglig tilgang til indsatserne omkring barnet eller den unge og deres familie.
  • At lede processer ift. at udarbejde tværfaglige målsætninger i forløbene og følge op på indsatser og mål.
Redaktør