Speciallærere

​Vores lærere arbejder med barnets og den unges skolefaglige udvikling. Barnet arbejder med at genindlære mistede færdigheder samt evt. lære nyt. Læreren hjælper barnet med at lære strategier og metoder, som kan være en støtte i det daglige skolearbejde.

I skole i et intensivt rehabiliteringsforløb

Når barnet eller den unge har skolemoduler i et intensivt rehabiliteringsforløb, bliver der primært undervist i dansk og matematik. I opstarten laves en skolefaglig udredning af barnets færdigheder i dansk og matematik. Udredningen består både af observationer i undervisningen, specifikke delprøver og test i fagene. På baggrund af udredningen bliver der lagt en plan for den skolefaglige rehabilitering, og der opstilles konkrete mål.

Undervisningen tager udgangspunkt i, der hvor barnet fagligt placerer sig lige nu, og der er fokus på at genindlære mistede færdigheder gennem træning, repetition og visualisering.  Hvis barnet pga. skaden har fået svært ved at huske eller at gå i gang med en opgave, hjælpes der med at lære strategier og metoder, som kan støtte barnet, når det laver skolearbejde. Der understøttes også med visuelle hjælpemidler, herunder brug af Time-timer ur samt opbygning af mikrostruktur ved elevbord.


Godt på vej tilbage til skole eller uddannelse

Når barnet slutter sit rehabiliteringsforløb, skal det enten tilbage til sin gamle skole eller videre i et nyt skole- eller uddannelsestilbud. Hvis barnet skal tilbage til sin gamle skole, vil der gennem hele rehabiliteringsforløbet være et tæt samarbejde med skolen og der vil i rehabiliteringsforløbet være fokus på, hvordan det (gen)indlærte kan overføres til barnets kommende skoletilbud. Når barnet stopper på Hjerneskadecenter Virum, afsluttes forløbet med en faglig overlevering til det nye skoletilbud og samarbejder med bl.a. UU-vejleder og rådgiver og vejleder i forhold til skole og uddannelsesvalg. Alt sammen for at sikre den gode overgang til det nye sted. I nogle tilfælde kan der være brug for en glidende overgang til et nyt skoletilbud. Her tages hensyn til individuelle behov for en stille og rolig opstart i det nye tilbud, hvor man stadig er tilknyttet Hjerneskadecenteret. 


Redaktør