​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse

Når et barn eller ung slår hovedet og får en hjernerystelse, forsvinder symptomerne oftest inden for få uger. Vi kan hjælpe, hvis symptomerne ikke går væk.

Symptomer på en hjernerystelse kan være fysiske, mentale, følelses- og adfærdsmæssige, men forsvinder for det meste inden for ganske få dage til uger. 

I de situationer hvor symptomerne ikke er væk efter en måned, kan der være behov for særlige kompetencer til at hjælpe barnet eller den unge og familien videre. Udover familien inddrager vi, efter behov, også daginstitutionen, skolen, fritidstilbuddene og de øvrige pårørende. Vi har gode erfaringer med at få børn og unge i bedring og vendt hele familiens situation i løbet af kort tid.

Målgruppen er børn og unge op til 25 år.

Har dit barn længerevarende symptomer efter hjernerystelse?

Kontakt os for at høre mere om mulighederne for et forløb på tlf. 4511 5100 eller send os et henvendelsesskema inkl. samtykkeerklæring via Eboks/borger.dk.

Vores hjernerystelsesteam vil i første omgang vurdere om tilbuddet kan være relevant for det pågældende barn eller ung. Herefter vil vi ansøge barnets hjemkommune om at starte et udredningsforløb.​

Patientvejledninger

​​Dansk Center for Hjernerystelse​ har udarbejdet nyttige vejledninger om hjernerystelse målrettet  førskolebørn, skolebørn og unge. Patientvejledningerne giver konkrete råd og vejledning om de første 48 timer efter hjernerystelsen og tiden derefter. ​


Redaktør