​​​​​​​​​​​​​​​​​

Rehabilitering efter hjernerystelse

Vi tilbyder specialiseret vurdering og behandling af børn og unge med langvarige symptomer efter en hjernerystelse.

Symptomer på en hjernerystelse kan være fysiske, mentale, følelses- og adfærdsmæssige, men forsvinder for de fleste børn og unge inden for ganske få dage eller uger. I de tilfælde, hvor symptomerne bliver langvarige, kan der være behov for særlige kompetencer til at hjælpe barnet eller den unge og familien videre.

På Hjerneskadecenter Virum har vi mange års erfaring som tovholdere på indsatser vedrørende hjernerystelse. Vi arbejder helhedsorienteret og inddrager, udover barnet og familien, også skole, institution og/eller fritidstilbud, alt efter behov.  


Skal du som fagperson hjælpe et barn med langvarige følger efter hjernerystelse?

Efter den første henvendelse fra kommunen og samtykke fra forældrene sætter vi et lille team typisk bestående af en børneneuropsykolog og en fysioterapeut. Hvis der er behov for yderligere ekspertise har vi et tæt samarbejde med Kommunikationscenteret om bl.a. synsproblematikker. VI har også tilknyttet en lægefaglig konsulent med særlig ekspertise inden for hjernerystelse og hovedpine. Vores hjernerystelsesteam har gode erfaringer med at få børn og unge i bedring og vendt familiens situation i løbet af kort tid. 

Kontakt os for mere information på tlf. 4511 5100 eller hjernecenter@regionh.dk 


Hvad sættes i værk?
Forløbene tilrettelægges altid individuelt, men vi starter med at tilbyde kommunen et udredningsforløb, typisk 10-12 timer, hvor barnets samlede situation kortlægges som fundament for et videre behandlingsforløb. Sideløbende med afdækningen opstartes også rådgivning til barnet/den unge og forældrene.

Efter udredningen præsenterer vi et tilbud på et videre forløb, hvor forskellige elementer kan være indeholdt. 

Da behandlingen altid tager udgangspunkt i det enkelte barns situation har vi ikke nogen færdige pakkeforløb til familierne. Det betyder, at barnet/den unge i nogen sager allerede vender tilbage til skole og fritidsliv i løbet af det udredende forløb, andre gange peger vi på, at barnet skal hjælpes af en anden vej og ofte peger vi på, at barnet/den unge vil profitere af en konkret behandlingsplan hos os.

En behandlingsplan kan fx indeholde:​

- Neuropsykologisk undersøgelse (ofte indeholdende observation i skole)

- Psykoedukation ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme

- Struktureret plan for gradvis tilbagevenden til alment børne/ungdomsliv

- Samtaler v. psykolog til barnet/den unge og forældrenerådgivning og samtaler hver for sig og sammen

- Løbende rådgivning/samtaler med lærerteam

- Fysioterapeutisk undersøgelse og rådgivning/plan om gradvis øgning i fysisk aktivitet

- Fysioterapeutisk intervention

- Inddragelse af øvrige faggrupper (ergoterapeut, logopæd) og samarbejde med speciallæge i neuropædiatri samt Kommunikationscenteret (f.eks. hvis der vurderes behov for indsats vedr. syn)​
Redaktør