Rehabilitering efter hjernerystelse

Vi tilbyder specialiseret vurdering og behandling af børn og unge med langvarige symptomer efter en hjernerystelse.

Symptomer på en hjernerystelse kan være fysiske, mentale, følelses- og adfærdsmæssige, men forsvinder for det meste inden for ganske få dage til uger. I de tilfælde, hvor symptomerne bliver langvarige, kan der være behov for særlige kompetencer til at hjælpe barnet eller den unge og familien videre.

På Hjerneskadecenter Virum har vi mange års erfaring som tovholdere på indsatser vedrørende hjernerystelse. Vi arbejder helhedsorienteret og inddrager, udover barnet og familien, også skole, institution og/eller fritidstilbud, alt efter behov.  


Målgruppen er børn og unge op til 25 år.


Skal du som fagperson hjælpe et barn med langvarige symptomer efter hjernerystelse?

Efter den første henvendelse og samtykke fra forældrene, sætter vi et lille team - typisk bestående af en børneneuropsykolog og en fysioterapeut. Hvis der er behov for yderligere ekspertise, har vi et tæt samarbejde med Kommunikationscenteret i Hellerup om bl.a. synsproblematikker og har også tilknyttet en lægefaglig konsulent med særlig ekspertise inden for hjernerystelse og hovedpine. 

Forløbene tilrettelægges altid individuelt, men vi starter med at tilbyde kommunen et udredningsforløb på 5-10 timer, hvor barnets samlede situation kortlægges som fundament for et behandlingsforløb. 

Vi har gode erfaringer med at få børn og unge i bedring og vendt familiens situation i løbet af kort tid. 

Kontakt os for mere information på tlf. 4511 5100 eller hjernecenter@regionh.dk 

Redaktør