​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Rehabilitering efter hjernerystelse

Vi tilbyder specialiseret vurdering og behandling af børn og unge med langvarige symptomer efter en hjernerystelse.

Skal du som fagperson hjælpe et barn med langvarige følger efter hjernerystelse?

Visitationen til vores hjernerystelsestilbud foregår typisk på baggrund af en telefonisk henvendelse fra kommunen (typisk sagsbehandler el. hjernesk​adekoordinator). Ved henvendelsen har vi brug for forældrenes/den unges samtykke, en kort beskrivelse af hændelsesforløbet og indsatser samt information om barnets aktuelle symptombillede. Du er også velkommen til at sende et indstillingsskema til visitation til en opstart, så kan vi hurtigt komme i gang. Efter en visitation udarbejder vi et individuelt tilbud til kommunens godkendelse.

Når vi har sat et lille team, typisk bestående af en neuropsykolog med speciale i hjernerystelser og en fysioterapeut, tager vi kontakt til familien. Vores hjernerystelsesteam har gode erfaringer med at få børn og unge i bedring og vendt familiens situation i løbet af kort tid. 

Hvad sættes i værk?

Forløbene tilrettelægges altid individuelt, men vi starter med at tilbyde kommunen et udredningsforløb på op til 20 timer, hvor barnets samlede situation kortlægges som fundament for et videre behandlingsforløb. Sideløbende med afdækningen opstartes rådgivning til barnet/den unge og forældrene.

​Udredningen indeholder:

 • Gennemlæsning af sagsakter/beskrivelser
 • Udredende psykologsamtale med barnet/den unge og forældrene samt opstart af rådgivningsforløb
 • Afdækning af behov for videre behandlingsforløb herunder udarbejdelse af notat
 • Alt efter behov kan udredningen desuden indeholde:
  • Fysioterapeutisk undersøgelse
  • Screening med relevante test og spørgeskemaer
  • ​Afdækkende samtale med barnet/den unges daginstitution, skole el. uddannelsestilbud

Behandlingsforløb

Efter udredningen præsenterer vi et tilbud på et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb, hvor forskellige elementer kan være indeholdt. Da behandlingen altid tager udgangspunkt i det enkelte barns situation, har vi ikke nogen færdige pakkeforløb til familierne. Det betyder, at barnet/den unge i nogen tilfælde allerede vender tilbage til skole og fritidsliv i løbet af det udredende forløb. Andre gange peger vi på, at barnet skal hjælpes af en anden vej eller at barnet/den unge vil profitere af et konkret behandlingsforløb hos os.

En behandlingsplan kan indeholde:

 • Neuropsykologisk undersøgelse (ofte indeholdende observation i dagtilbud el. skole)
 • Psykoedukation ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme
 • Struktureret plan for gradvis tilbagevenden til alment børne/ungdomsliv
 • Samtaler og rådgivning v. psykolog til barnet/den unge og forældrene hver for sig og sammen
 • Løbende rådgivning/samtaler med lærerteam
 • Fysioterapeutisk undersøgelse og rådgivning/plan om gradvis øgning i fysisk aktivitet
 • Fysioterapeutisk intervention
 • Inddragelse af øvrige faggrupper (ergoterapeut, logopæd) og samarbejde med speciallæge i neuropædiatri samt Kommunikationscenteret (f.eks. hvis der vurderes behov for indsats vedr. syn/hørelse)​

​Kontakt os for mere information på tlf. 4511 5100 eller hjernecenter@regionh.dk 

Redaktør